Alte stiri din categoria: LegislatieLEGI

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

L E G E
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului detalii

LEGI

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (document publicat de Guvernul Romaniei) Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea: - implementării măsurilor din detalii

LEGI

OUG 113/2009 privind serviciile de plata

Ordonanţă de urgenţă nr. 113 din 12.oct.2009
Monitorul Oficial, Partea I 12.oct.2009
Intrare în vigoare la 12.oct.2009
privind serviciile de plată Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate până la data de 1 noiembrie 2009,
adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite prestatorilor de servicii de plată organizarea activităţii proprii astfel încât să fie atins obiectivul detalii

IFN

Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

Banca Naţională a României Regulamentul nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. detalii

Ultimele Comentarii