Informatii utile banci | Mobile banking

Termeni si conditii contractuale ale serviciului You BRD

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-03-18 06:53

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE ALE
SERVICIULUI YOU BRD

A. PRINCIPII GENERALE
Clientul poate subscrie la diverse servicii ale BRD - Groupe Societe Generale (denumita in continuare “Banca”) printre care si
Serviciul YOU BRD, cu respectarea legislatiei in vigoare si a contractelor semnate cu Banca.
Serviciul YOU BRD este un serviciu de banca la distanta care permite efectuarea de operatiuni de pe diferite dispozitive de tip
telefon mobil (smartphone), calculator etc. astfel cum este detaliat in continuare.
Contractul pentru prestarea Serviciului YOU BRD oferit de Banca Abonatului se incheie la distanta, prin intermediul telefonului
mobil, fiind supus prevederilor O.G. nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la
distanta privind serviciile financiare.
Clientul intelege ca orice comunicare/procedura pentru realizarea careia acesta utilizeaza tehnici de comunicare la distanta
nesecurizate se realizeaza pe propria sa raspundere, Banca neasumandu-si nicio responsabilitate in cazul aparitiei unor posibile
fraude produse din motive neimputabile acesteia.

Definitia si interpretarea termenilor specifici

a. Abonatul: Clientul cu varsta de minim 18 ani care contracteaza Serviciul YOU BRD. Imputernicitul pe cont desemnat in
conformitate cu dispozitiile Conditiilor Generale Bancare pentru Persoane Fizice (CGB) poate contracta YOU BRD si se va
supune tuturor prevederilor aplicabile din prezentul Contract, cu limitarile mentionate in acesta, in acelasi mod ca si Clientul
titular de cont. De asemenea, activitatea Imputernicitului pe Cont in cadrul Serviciul YOU BRD va fi supusa limitarilor
prevazute in Conditiile Generale Bancare.
b. AISP: prestator de servicii de plata care desfasoara servicii de informare cu privire la conturi.
c. PISP: prestator de servicii de plata care desfasoara servicii de initiere a platii.
d. Contract: reprezinta prezentul document de Termenisi Conditii ale Serviciului YOU BRD (denumite in continuare “T&C”),
impreuna cu CGB pe care Abonatul declara ca le-a citit, le-a inteles si este de acord cu acestea si cu Ghidul de tarife si
comisioane pentru Persoane Fizice. Documentele contractuale mentionate mai sus reprezinta Contractul-cadru in baza caruia
se ofera Serviciul YOU BRD de catre Banca, repectiv se efectueaza Operatiunile solicitate de Abonat.
e. Cont suport: Contul curent specificat de Abonat din care Banca preleveaza comisionul de utilizare lunar. Banca poate preleva
comisionul de utilizare lunar din orice cont curent al Abonatului.
f. Operatiuni: operatiunile permise Abonatului prin intermediul Serviciului YOU BRD, respectiv Functionalitatile
Consultative si Functionalitatile Tranzactionale. Valorile maxime acceptate in cazul diverselor Functionalitati Tranzactionale
sunt mentionate in cadrul Capitolului 9.
g. Contact: beneficiar ale carui elemente de identificare (de ex: cod IBAN, nume/denumire, alias) sunt salvate de Abonat in
lista de Contacte din cadrul Serviciului YOU.
h. Contact de incredere: Contact catre care Abonatul a efectuat o plata cu succes validata prin Autentificare stricta, i.e. cu
PIN sau prin utilizarea Datelor biometrice. Platile ulterioare catre Contactul de incredere se vor realiza direct, fara
Autentificare stricta, prin apasarea butonului de confirmare a platii din ecranul dedicat al Serviciului YOU BRD. Daca
Abonatul modifica unul din elementele de identificare salvate ale unui Contact de incredere (de ex: o cifra din codul IBAN,
o litera a numelui/denumirii), atunci acesta isi pierde calitatea de Contact de incredere, urmand a redeveni Contact de
incredere dupa prima plata cu succes catre acesta autorizata prin Autentificare stricta.
i. Elementele de securitate: mijloacele de siguranta confidentiale, proprii Abonatului, prin care acesta se identifica, acceseaza
Serviciul YOU BRD si autorizeaza operatiuni. Pentru fiecare canal de acces, aceste coduri pot avea caracteristici si denumiri
diferite.
 Cod utilizator: este alfanumeric, de 8 caractere si este utilizat pentru accesarea Serviciului YOU BRD prin canalul
Internet Banking. Codul poate fi regasit in pagina de Mobile Token a acestuia, imediat dupa autentificare si poate fi
comunicat Abonatului de catre functionarul bancar in cazul apelarii la asistenta in unitate sau prin MyBRD Contact;
 Date biometrice: amprenta digitala sau imaginea faciala, date care permit identificarea unica a persoanei fizice careia
ii apartin (Abonatul), astfel cum au fost acestea inregistrate in dispozitivul mobil utilizat (smartphone), si care sunt utilizate
2
de Abonat pentru autentificarea in Mobile Banking si autorizarea Functionalitatilor Tranzactionale. Abonatul poate alege
aceasta optiune numai dupa activarea accesului la Serviciul YOU BRD prin OTP SMS transmis prin SMS pe numarul
de telefon al Clientului;
 OTP: parola unica din 6 cifre, cu perioada de valabilitate de 30 de secunde, ce este folosita pentru accesarea
Serviciului YOU BRD prin canalul Internet Banking. Parola este generata in pagina de Mobile Token din cadrul
aplicatiei mobile;
 OTP SMS: parola unica din 6 caractere, cu perioada de valabilitate limitata, ce poate fi folosita doar pentru activarea
Serviciului YOU BRD. Parola este transmisa pe numarul de telefon principal, indicat de Abonat si aflat in evidentele
Bancii.
 PIN: Parola numerica formata din 6 caractere, definita de catre Abonat la prima accesare a aplicatiei Mobile
Banking. PIN-ul va fi folosit pentru a semna (autoriza) fiecare tranzactie prin Serviciul YOU BRD. Abonatul are
posibilitatea sa-si modifice în orice moment codul PIN, prin intermediul functiei de schimbare PIN din cadrul aplicatiei.
j. Serviciul YOU BRD: este serviciul de banca la distanta, prin care se pune la dispozitia Clientului un instrument de plata
electronica cu acces la distanta si alte functionalitati, astfel cum sunt descrise in prezentele T&C, care poate fi accesat atat prin
canalul Mobile Banking, cat si prin canalul Internet Banking.
k. Mobile Banking: reprezinta un canal de acces la Serviciul YOU BRD constand dintr-o aplicatie software dedicata
dispozitivelor mobile (smartphone), disponibila in magazinele de aplicatii specifice sistemelor de operare Android si iOS, ce
permite Abonatului obtinerea de informatii, efectuarea de Operatiuni.
l. Internet Banking: reprezinta un canal de acces la Serviciul YOU BRD, ce este accesibil Abonatului de pe un calculator
avand o conexiune securizata la internet, ce permite Abonatului efectuarea de Operatiuni.
m. Zi Lucratoare: reprezinta o zi bancara (cu exceptia zilelor de sambata si duminica si a celorlalte sarbatori legale
recunoscute in Romania) in care Banca desfasoara activitati specifice si este deschisa publicului.

B. SERVICIUL YOU BRD

1. Accesul la Serviciul YOU BRD si conditii de securitate
a. Activarea Serviciului YOU BRD se realizeaza prin parcurgerea urmatorilor pasi:
- Descarcarea aplicatiei Mobile Banking din magazinele dedicate iOS/Android;
- Parcurgerea procesului de identificare a Abonatului, in urma caruia primeste pe dispozitivul mobil OTP SMS;
- Alegerea unui cod PIN pentru autentificare in aplicatie;
- Acceptarea Termenilor si Conditiilor. Anterior, Clientului i se pun la dispozitie T&C precontractuale, pe care acesta le
poate descarca din aplicatie, avand la dispozitie un termen de 15 zile de reflectie;
- Momentul acceptarii T&C reprezinta momentul la care Contractul este incheiat in mod valabil;
- Abonatului i se va pune la dispozitie Contractul in sectiunea „Altele - Termeni si Conditii” din cadrul Serviciului YOU
BRD.
Ca masura de securitate, elementele de activare ale Serviciului YOU BRD (OTP SMS) sunt blocate dupa introducerea lor
eronata de trei ori. Este necesara atribuirea unor noi elemente de activare în acest caz.
Abonatul poate beneficia de asistenta in activarea Serviciului YOU BRD atat in cadrul unitatilor Bancii, cat si prin intermediul
serviciului MyBRD Contact. In situatia in care Abonatul nu detine un cont curent deschis la BRD, ci numai conturi de
economii, activarea Serviciului se va face exclusiv in unitatile Bancii, cu suport din partea personalului acestora.
De asemenea, pentru anumite categorii de clienti (spre exemplu clienti care nu au actualizate datele necesare sau in privinta
carora Banca aplica masuri suplimentare prin prisma reglementarilor privind cunoasterea clientelei, clienti care nu detin un
card de debit emis de Banca, etc.), Banca poate stabili necesitatea activarii Serviciului YOU BRD exclusiv in unitatile
teritoriale ale Bancii sau cu suport din partea serviciului MyBRD Contact. Asemenea masuri pot fi luate si temporar, pentru
toti clientii sau o parte din acestia, din motive legate de securitatea/prevenirea fraudelor legate de plati.
b. Accesul la Serviciul YOU BRD
Accesul la Serviciul YOU BRD prin canalul Mobile Banking se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv - terminal de tip
telefon mobil de tip smartphone cu acces la servicii de date, indiferent de operatorul de telefonie / furnizorul de servicii internet,
sau de tipul cartelei SIM, respectiv daca este asociata unui abonament sau este preplatita. Autentificarea in aplicatie se realizeaza
3
prin introducerea codului PIN, astfel cum acesta a fost stabilit in cadrul procesului de activare a Serviciului, sau prin intermediul
Datelor biometrice, conform optiunii Abonatului. Anumite functionalitati ar putea fi limitate in functie de tipul de telefon de
care dispune Abonatul, Banca neavand nicio raspundere in acest caz.
Accesul la Serviciul YOU BRD prin canalul Internet Banking se realizeaza prin intermediul oricarui calculator conectat la
internet si echipat cu un sistem de operare si programe software compatibile cu conditiile de securitate impuse de Banca, care
sa permita accesarea www.you.brd.ro prin reteaua Internet. Autentificarea se realizeaza prin introducerea Codului Utilizator
si a parolei OTP.
c. Abonatul este pe deplin responsabil de pastrarea si utilizarea Elementelor de Securitate personalizate si de consecintele
divulgarii lor sau de utilizarea acestora de catre terti.
d. Toate tranzactiile initiate de Abonat trebuie semnate pe baza metodei specifice fiecarui canal pentru a fi transmise spre
procesare Bancii. Abonatul este responsabil de toate consecintele care rezulta dintr-o eroare de transmitere sau de manipulare
din partea sa.
e. Ca masura de securitate, legatura cu Serviciul YOU BRD este intrerupta dupa introducerea eronata a Elementelor de
securitate (PIN, OTP SMS sau Cod utilizator) de trei ori. In caz de uitare, pierdere sau blocare a Elementelor de securitate,
Abonatul poate solicita Bancii deblocarea/atribuirea unor noi Elemente de securitate prin Serviciul YOU BRD.
f. Prevederi detaliate cu privire la autentificare si la autorizarea operatiunilor se regasesc in Conditiile Generale Bancare.
2. Ulterior autentificarii, Abonatului i se ofera acces la:
Functionalitati Consultative:
(a) informatii privind soldul contului/conturilor deschise pe numele sau la Banca si al celor pentru care are calitatea de
Imputernicit;
(b) detalii operatiuni conturi pe care detine calitatea de titular si aceea de Imputernicit;
(c) extras de cont lunar (disponibil doar prin canalul Internet Banking). Imputernicitul poate solicita extras de cont in conditiile
mentionate in CGB;
(d) consultare si actualizare acord cu privire la utilizarea datelor personale de catre Banca în scop de marketing, comunicari
comerciale, studii, analize si sondaje.
si Functionalitati Tranzactionale:
(a) transferuri credit intre conturile proprii deschise la Banca in urmatoarele valute: RON, EUR, USD, GBP si CHF;
(b) transferuri credit intra si interbancare, catre terti beneficiari, pe teritoriul Romaniei si in strainatate, in urmatoarele valute:
RON, EUR, USD, GBP si CHF. Abonatul poate adauga manual, la momentul transferului, coordonatele tertului beneficiar,
sau poate selecta un tert beneficiar ale carui coordonate au fost anterior salvate de el in lista Contactelor din meniul dedicat
al Serviciului YOU BRD. Sunt considerate transferuri catre terti beneficiari si transferurile catre conturi ale Abonatului
deschise la alte institutii financiare;
(c) realizarea de plati facturi catre facturierii pe care Banca ii pune la dispozitie în meniul dedicat;
(d) definirea de catre Abonatul titular de cont, in cadrul aplicatiei, a unor terti beneficiari;
(e) deschidere de conturi de economii, in conditiile detaliate la punctul 6.3;
(f) constituire si lichidare de depozite la termen, in conditiile detaliate la punctul 6.2;
(g) deschidere de conturi curente, in conditiile detaliate la punctul 6.1;
(h) exprimarea consimtamantului pentru prestarea serviciilor desfasurate de AISP sau de PISP;
(i) inrolare carduri BRD eligibile in Apple Pay si Google Pay.
Lista Operatiunilor puse la dispozitia Abonatului în momentul semnarii prezentului Contract poate fi completata de catre
Banca. Orice noi Operatiuni vor putea fi efectuate de catre Abonat, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional la
Contract. Daca Abonatul considera ca noile Operatiuni contravin intereselor sale, va avea posibilitatea incetarii Contractului,
conform prevederilor mentionate în prezentul Contract. In acest sens, Abonatul va parcurge procedura descrisa la art.10.b.
3. Conturile care pot fi accesate prin intermediul Serviciului YOU BRD
a. Conturile Abonatului care pot fi accesate prin Serviciul YOU BRD sunt in exclusivitate conturi deschise la Banca. Abonatul
poate accesa soricare dintre conturile pentru care are calitatea de titular sau calitatea de Imputernicit pe Cont. Imputernicitul nu
va mai avea acces la conturile indicate în caz de revocare a imputernicirii, sau incetare a ei in orice mod (e.g. deces al titularului,
expirarea duratei imputernicirii) sau în cazul în care nu mai indeplineste conditiile prezentului Contract.
4
b. Conturile care pot fi accesate prin intermediul Serviciului YOU BRD trebuie:
- sa fie valide;
- sa nu faca obiectul unei interdictii conform normelor interne ale Bancii (e.g. prezenta in Centrala Incidentelor de Plati);
- sa nu faca obiectul unei interdictii judecatoresti;
- sa nu fie blocate.
c. Operatiunile in conturi se vor desfasura in conformitate cu dispozitiile Contractului.
4. Conditii specifice Functionalitatilor Consultative
a. Abonatul poate consulta o serie de informatii legate de conturile care pot fi accesate prin Serviciul YOU BRD, e.g. IBAN
(International Bank Account Number - Numarul de cont bancar international), istoricul tranzactiilor desfasurate prin conturile
accesibile sau termenele depozitelor constituite. Informatiile legate de conturile disponibile in Serviciul YOU BRD si
tranzactiile derulate pe aceste conturi pot fi consultate de Abonat accesand canalele Mobile Banking si Internet Banking.
b. Informatiile referitoare la conturi si la operatiunile desfasurate pe acestea, comunicate Abonatului prin intermediul
Serviciului, corespund evidentelor Bancii de la momentul furnizarii informatiilor. Aceste informatii pot face obiectul unor
rectificari, daca se constata ca acestea au fost inregistrate eronat.
c. Actualizarea informatiilor despre starea conturilor se efectueaza in Zilele Lucratoare la un interval stabilit de Banca.
Actualizarea informatiilor difera in functie de tipul fiecarei operatiuni de creditare sau debitare a contului si de procesarea
acestora.
5. Conditii specifice Functionalitatilor Tranzactionale
a. Transferurile credit din conturile deschise la Banca pot fi realizate numai in moneda contului debitat.
b. Abonatul este in totalitate raspunzator de corectitudinea datelor beneficiarilor pe care ii introduce în aplicatie.
c. Platile interbancare efectuate prin Serviciul YOU BRD dupa ora limita, comunicata Clientului prin Ghidul de tarife si
comisioane pentru Persoane Fizice, vor fi prelucrate in prima zi lucratoare imediat urmatoare datei transmiterii.
d. Inainte de a ordona un transfer credit, Abonatul trebuie sa se asigure de existenta unui sold suficient in contul care va fi
debitat. In cazul unui sold insuficient in contul Abonatului, Banca isi rezerva dreptul de a nu opera transferul credit si este
exonerata de raspundere pentru orice prejudiciu produs Abonatului sau tertilor implicati.
Pentru evitarea oricaror confuzii, in cazul tranzactiilor de transfer credit ordonate prin intermediul Serviciului YOU BRD in
afara orelor limita si/sau in zilele nelucratoare, soldul contului se va actualiza la inceputul urmatoarei Zile Lucratoare. In
asemenea situatii, pentru determinarea soldului disponibil, Abonatul are obligatia de a se raporta inclusiv la valoarea acestor
transferuri efectuate, care vor figura in lista tranzactiilor in asteptare, din meniul dedicat al Serviciului YOU BRD.
e. Transferurile credit pot fi efectuate in limita unui plafon maxim pe operatiune si pe zi. Aceste plafoane sunt mentionate
in cap. 9 si pot fi modificate cu instiintarea prealabila a Abonatului, in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale
Bancare.
f. Regulile de tratare si realizare a transferurilor credit sunt prevazute in Conditiile Generale Bancare. Banca este exonerata
de raspundere pentru orice pierdere sau orice prejudiciu produs Abonatului, beneficiarului platii sau oricarei terte parti
implicate ca urmare a neexecutarii transferurilor credit, in cazul în care transferurile credit ordonate de catre Abonat prin
intermediul serviciilor de banca la distanta nu respecta prevederile Conditiilor Generale Bancare si nu va plati niciun fel de
daune acestor parti sau oricarui tert.
g. Banca nu este raspunzatoare de continutul ordinelor de plata (ex: detalii operatiuni, banca beneficiar etc.), ea va prelua si
va transmite ordinele de plata asa cum sunt completate de catre Abonat. Banca nu are dreptul de a modifica ordinele de plata
semnate si trimise de catre Abonat la Banca si nici nu va putea anula tranzactia initiata la solicitarea Abonatului, conform
prevederilor Conditiilor Generale Bancare.
6. Conditii specifice deschiderii de conturi prin intermediul Serviciului YOU BRD
Prin Serviciul YOU BRD se pot deschide conturi curente, conturi de economii si conturi de depozit, cu respectarea Conditiilor
Generale Bancare, a Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice si a Ghidului de dobanzi. In masura in care exista
discrepante intre prevederile documentelor anterior mentionate privind deschiderea si conditiile aplicabile acestor conturi, si
prevederile prezentelor Termeni si Conditii, acestea din urma vor prevala. Prin intermediul Serviciului YOU BRD, conturile
se deschid in conditii tarifare standard. Pentru a beneficia de ofertele speciale dedicate clientilor care incaseaza venituri
5
recurente la BRD, sau clientilor care incaseaza venituri in temeiul unor conventii incheiate intre BRD si platitorii de venituri,
Abonatul se va adresa unitatilor teritoriale ale Bancii.
Fondurile detinute in conturile deschise la BRD - Groupe Societe Generale SA sunt garantate in limita plafonului de garantare
comunicat de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, conform legislatiei in vigoare si detaliilor cuprinse
in Conditiilor Generale Bancare, sectiunea privind „GARANTAREA FONDURILOR DETINUTE”. Abonatul a fost informat
si este de acord cu conditiile de garantare a fondurilor, inclusiv cu „Formularul pentru informatiile oferite deponentilor” si
„Lista depozitelor excluse de la garantare”, detaliate pe www.brd.ro/fondul-de-garantare-depozitelor.
6.1. Conditii specifice privind deschiderea conturilor curente prin intermediul Serviciului YOU BRD
1. Contul curent poate fi deschis numai in nume propriu, de catre Abonatul care este titularul a cel putin un cont curent
deschis la Banca.
2. Contul curent poate fi deschis in una dintre urmatoarele monede: LEI, EUR, GBP.
3. Data de deschidere a contului curent este ziua curenta pentru solicitarile inregistrate pana in ora 21:30, respectiv
urmatoarea zi lucratoare pentru solicitarile inregistrate dupa ora 00:00 sau in zile nelucratoare. Contul curent nu poate fi
deschis in intervalul orar 21:30 - 00:00, atat in zilele lucratoare, cat si in zilele nelucratoare.
4. Contul curent poate fi inchis numai prin prezentarea la una dintre unitatile teritoriale ale Bancii, nu si prin intermediul
Serviciului YOU BRD.
6.2. Conditii specifice privind constituirea si lichidarea depozitelor la termen prin intermediul Serviciului YOU BRD
1. Depozitul la termen poate fi constituit de catre Abonat dintr-un cont curent asupra caruia are calitatea de titular de cont
sau de imputernicit, depozitul fiind constituit in toate cazurile pe numele titularului contului curent respectiv.
2. Depozitul poate fi constituit in una dintre urmatoarele monede: LEI, USD.
3. Suma minima de constituire a depozitului este de 150 LEI/ USD.
4. Dobanda este fixa si este calculata la anul calendaristic de 365 zile, dupa urmatoarea formula: (suma depozit x numar zile
x rata dobanzii)/365 x 100. Dobanda aplicabila la momentul constituirii depozitului se pastreaza pana la momentul
scadentei depozitului. Depozitele la termen cu dobanda negociata pot fi constituite numai in unitatile teritoriale ale
Bancii.
5. Clientul poate opta pentru plata dobanzii (a) la scadenta (pentru depozitele cu maturitati de 30 zile, 90 zile, 180 zile, 365
zile, 730 zile) sau (b) lunar (cu mentiunea ca, pentru depozitele in RON cu maturitati de 1095 zile si 1460 zile, plata
dobanzii se efectueaza intotdeauna lunar).
6. La scadenta depozitului, suma ce constituie dobanda aferenta depozitului se vireaza in contul curent sau se capitalizeaza,
in functie de optiunea clientului.
7. In functie de optiunea clientului, exprimata la constituirea depozitului, la scadenta, Banca (dupa caz):
(i) va transfera suma depozitului (suma initiala de constituire a depozitului + dobanda neta) in contul curent, in cazul ȋn
care depozitul a fost constituit fara reinnoire automata si fara capitalizarea dobanzii;
(ii) va prelungi automat depozitul cu inca o perioada egala cu perioada initiala, in cazul in care depozitul a fost constituit
cu reinnoire automata si fara capitalizarea dobanzii. In acest caz, rata de dobanda aplicata depozitului reinnoit va fi cea
practicata de Banca, pentru acest tip de depozit, in ziua reinnoirii. Dobanda neta deja acumulata se transfera de catre Banca
in contul curent al clientului; sau
(iii) va prelungi automat depozitul cu inca o perioada egala cu perioada initiala, in cazul in care depozitul a fost constituit
cu prelungire automata si cu capitalizarea dobanzii. In acest caz, rata de dobanda aplicata depozitului reinnoit va fi cea
practicata de Banca, pentru acest tip de depozit, in ziua reinnoirii, iar valoarea depozitului reinnoit va fi egala cu suma
depozitului inainte de reinnoire, la care se adauga valoarea dobanzii nete.
8. In cazul in care, ulterior reinnoirii automate, clientul solicita alte conditii pentru respectivul depozit, se lichideaza
depozitul reinnoit si se constituie altul in conditiile specificate.
9. Data de deschidere/lichidare a depozitului la termen este ziua curenta pentru operatiunile introduse pana in ora 21:30 si,
respectiv, urmatoarea zi lucratoare bancara pentru operatiunile introduse dupa aceasta ora sau in zile nelucratoare bancare.
10.Depozitele in LEI sau USD pot fi lichidate de catre Abonat atat prin prezentarea in una dintre unitatile teritoriale ale
Bancii, cat si prin intermediul Serviciului YOU BRD. Depozitele in EUR sau GBP pot fi lichidate de catre Abonat numai
prin prezentarea in una din unitatile teritoriale ale Bancii. Lichidarea depozitului la termen nu atrage in mod automat
inchiderea contului curent atasat depozitului, pentru inchiderea acestuia din urma fiind necesara o solicitare distincta.
6.3. Conditii specifice privind deschiderea conturilor de economii prin intermediul Serviciului YOU BRD
1. In vederea deschiderii unui cont de economii in RON, Abonatul trebuie sa detina la Banca, in calitate de titular, cel putin
un cont curent in moneda contului de economii.
2. Nu exista suma minima obligatorie la deschiderea conturilor de economii.
6
3. Disponibilul in contul de economii in orice moment trebuie sa fie cel mult 50.000 EUR, pentru contul de economii în
EUR (contul de economii in EUR nu se mai regaseste in oferta Bancii incepand cu 26.04.2021). In calculul plafonului
maxim pentru contul de economii în EUR, nu sunt incluse dobanzile.
4. Dobanda se plateste in contul de economii al clientului (se capitalizeaza) trimestrial, in data de 01 a fiecarui trimestru (01
ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie), indiferent de data deschiderii contului de economii.
5. Datele de referinta pentru calculul dobanzii sunt 01 si 15 ale fiecarei luni, iar soldul la care se aplica dobanda se determina
dupa urmatoarele reguli:
- depunerile de numerar/incasarile efectuate in datele de 01 sau 15 se adauga la soldul de referinta pentru calculul
dobanzii incepand chiar din datele respective;
- depunerile de numerar/incasarile efectuate in orice alta zi a lunii (cu exceptia datelor de 01 si 15) se adauga la soldul
de referinta pentru calculul dobanzii incepand din urmatoarea data calendaristica de 01 sau 15;
- retragerile de numerar/transferurile credit efectuate in datele de 01 si 15 diminueaza soldul de referinta pentru
calculul dobanzii incepand chiar din datele respective;
- retragerile de numerar/transferurile credit efectuate in orice alta data (cu exceptia zilelor de 01 si 15) diminueaza
soldul de referinta pentru calculul dobanzii, retroactiv datei operatiunii, incepand cu 01 sau 15 anterior.
6. Data de deschidere a contului de economii este ziua curenta pentru operatiunile introduse pana in ora 21:30 si, respectiv,
urmatoarea zi lucratoare pentru operatiunile introduse dupa aceasta ora sau in zile nelucratoare.
7. Contul de economii poate fi inchis numai prin prezentarea la una dintre unitatile Bancii, nu si prin intermediul Serviciului
YOU BRD.
7. Prestarea de catre PISP si AISP a serviciilor de informare cu privire la conturi sau de initiere a platii
Prestarea acestor servicii de catre PISP si AISP nu este conditionata de existenta unei relatii contractuale intre acestia si Banca.
Banca nu este responsabila pentru indeplinirea obligatiilor aflate in sarcina acestor terti.
Banca poate refuza unui PISP sau AISP accesul la un cont de plati, in cazul in care exista motive justificate in mod obiectiv si
dovezi legate de accesarea neautorizata a contului de plati de catre PISP sau AISP.
In aceste cazuri, Banca va comunica Clientului, prin mijloacele agreate in prezentul Contract, refuzul accesului la contul de
plati si motivele acestui refuz.
7.1. Servicii de initiere a platii
Procedura de exprimare a consimtamantului privind executarea unei operatiuni de plata este cea convenita intre Client si PISP.
Banca are obligatia de a comunica in conditii de securitate cu PISP si, imediat dupa primirea ordinului de plata din partea
acestuia, ii va furniza toate informatiile necesare pentru executarea operatiunii de plata.
Banca nu va aplica costuri diferite in legatura cu operatiunile astfel initiate. Clientul va autoriza operatiunea de plata prin
Serviciul YOU BRD.
7.2. Servicii de informare cu privire la conturi
Procedura de exprimare a consimtamantului privind furnizarea de informatii privind conturile clientului deschise la BRD este
cea convenita intre Client si AISP.
Banca are obligatia de a comunica in conditii de securitate cu AISP. Banca nu va percepe Clientului costuri in legatura cu acest
serviciu. Clientul va confirma consimtamantul cu privire la acordarea de catre Banca a accesului AISP prin Serviciul YOU
BRD.
8. Tarifarea Serviciului YOU BRD
a. Serviciul YOU BRD ce face obiectul acestui Contract nu este comisionat pana la data de 30 iunie 2022. Ulterior acestei
date, pentru utilizarea Serviciului, Abonatul va achita comisionul mentionat in Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane
Fizice.
Banca percepe comisioane aferente operatiunilor bancare efectuate prin intermediul Serviciului YOU BRD, astfel cum este
prevazut in Ghidul de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice.
b. Abonatul are obligatia achitarii comisioanelor si costurilor prevazute la lit. a., in vigoare la momentul efectuarii operatiunilor.
c. Abonatul va suporta costul comunicarii telefonice/ serviciului de internet care ii va fi facturat direct de catre operatorul sau
de telefonie/ furnizorul de internet.
7
9. Drepturi si obligatii specifice Serviciului YOU BRD
9.1. Drepturile Bancii:
a. De a adauga noi Functionalitati Tranzactionale disponibile in cadrul Serviciului YOU BRD, situatie in care Abonatul
fie va agrea tacit aceste modificari, fie, daca Abonatul apreciaza ca noile Functii Tranzactionale contravin intereselor sale, va
inceta Serviciul.
b. De a refuza solicitarea clientului de a contracta Serviciul YOU BRD sau executarea oricarei Operatiuni daca nu sunt
indeplinite conditiile prezentului Contract.
c. De a restrictiona accesul la Functiile Tranzactionale in cazul in care Conturile cu care Abonatul a aderat la Serviciul
YOU BRD nu mai indeplinesc conditiile de la art.3.b.
d. Banca este exonerata de raspundere pentru orice prejudiciu direct sau indirect produs Abonatului si nu va plati nici
un fel de daune acestuia sau oricarui alt tert pentru urmatoarele situatii: i. Infiltrarea unor terti in sistemul informatic al
operatorului de telefonie/furnizorului de internet, utilizand mijloace frauduloase sau orice alte metode care ar putea genera
efecte precum deteriorarea informatiilor, distrugerea bazelor de date, a programelor sau dezvaluirea de informatii. Operatorul
de telefonie/furnizorul de internet ramane singurul responsabil de protectia sistemului sau informatic contra unor astfel de
infiltrari si este responsabil pentru protectia si securitatea propriului sistem informatic; ii. Reclamatiile sau defectiunile
cauzate exclusiv de greseala sau neglijenta operatorului de telefonie/furnizorului de internet sau a subcontractorilor acestuia;
iii. Transportul informatiilor in reteaua operatorului de telefonie/ furnizorului de internet sau pentru orice incidente aparute
pe parcursul transportului informatiilor, cu ocazia utilizarii serviciilor de catre Abonat; iv. Pierderile de date, distorsionari
sau intarzieri in transmiterea datelor, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Bancii; v. Folosirea
necorespunzatoare a instructiunilor Bancii, incorectitudinea informatiilor introduse de Abonat, solicitate in momentul
efectuarii tranzactiilor sau/si functionarea defectuoasa a echipamentelor acestuia; vi. Eventualele disfunctionalitati ale
serviciilor neimputabile Bancii; vii. Consecintele cauzate de intreruperea serviciului de banca la distanta, daca Abonatul nu
se adreseaza Bancii pentru efectuarea operatiunilor prin alte servicii puse la dispozitie de Banca.
e. Banca isi rezerva dreptul de a dezactiva optiunea de autentificare cu Date Biometrice la Mobile Banking, in situatia in
care se constata aparitia unor riscuri privind securitatea tehnologiei de scanare amprenta/recunoastere faciala, caz in care va
informa Abonatul, fie inainte de dezactivare, fie, daca acest lucru nu este posibil, imediat dupa dezactivarea optiunii.
f. Tehnologia specifica dispozitivului mobil care permite scanarea amprentei digitale sau recunoasterea faciala nu este
creata de catre Banca, astfel încat Banca nu este raspunzatoare si nu poate oferi garantii cu privire la securitatea sau functionarea
acestei tehnologii.
9.2. Obligatiile Bancii:
a. De a aplica Autentificarea stricta a clientului atunci cand acesta fie isi acceseaza online contul de plati, fie initiaza o
operatiune de plata electronica, fie intreprinde orice actiune la distanta care poate implica un risc de fraudare a platii sau alte
abuzuri
b. De a asigura, in orice moment, siguranta in functionare si continuitatea serviciului in conditii de securitate, in scopul
asigurarii integritatii, confidentialitatii, autenticitatii si a posibilitatii de urmarire a operatiunilor de plata si prevenirii utilizarii
neautorizate a instrumentelor de plata.
c. De a raspunde pentru pierderile suferite de Abonat in cazul efectuarii de operatiuni, ulterior primirii notificarii din
partea Abonatului cu privire la faptul ca terte persoane cunosc Elementele de Securitate ale acestuia.
d. De a raspunde pentru pierderile suferite de Abonat daca a efectuat operatiuni cu incalcarea ordinului dat de acesta.
e. De a pune la dispozitia Abonatului o lista detaliata a operatiunilor efectuate in conturi prin intermediul Serviciului
YOU BRD.
f. De a lua imediat masurile necesare pentru a evalua, preveni si limita riscurile ce se pot produce ca urmare a utilizarii
frauduloase a Elementelor de Securitate, in cazul in care Abonatul anunta Banca despre un eveniment dintre cele mentionate la
cap. “Obligatiile Abonatului”, lit. d.
g. In cazul nefunctionarii Serviciului YOU BRD, Banca va informa Abonatul in cel mult o ora si prin orice mijloace cu
privire la indisponibilitatea acestuia si termenul preconizat pentru remediere, iar activitatea de plati va fi reluata in cel mult opt
ore de la producerea unui eveniment perturbator.
h. De a publica orice modificare a Contractului si orice date suplimentare necesare utilizarii Serviciului YOU BRD pe
site-ul institutional sau, dupa caz, prin intermediul site-ului www.you.brd.ro,
8
i. Banca nu este responsabila pentru: (i) Nefunctionarea serviciului sau a dispozitivului prin care se realizeaza
conectarea la internet din orice cauza neimputabila Bancii; (ii) Pierderea integritatii datelor transmise in mod corect si complet
de catre Banca, din culpa furnizorilor de servicii de telecomunicatii; (iii) Informatii incorecte introduse de Abonat in aplicatie,
inclusiv informatii ale tertilor beneficiari; (iv) Coruperea datelor transmise din cauza existentei unor virusi, spyware sau
malware instalate abuziv pe dispozitivul Abonatului; (v) Defectiuni sau erori aparute din cauza instalarii altor versiuni ale
sistemelor de operare pe dispozitivul Abonatului în afara de cele din lista de sisteme de operare suportate; (vi) Nefunctionarea
telefonului din cauza neplatii facturii de telefon sau cauzata de neindeplinirea oricaror altor obligatii pe care Abonatul le are fata
de operatorul de telefonie mobila; (vii) Nefunctionarea telefonului mobil din cauza unor defectiuni fizice sau de software ale
acestuia.
9.3. Drepturile Abonatului:
a. De a solicita lista operatiunilor efectuate in conturi, prin intermediul Serviciului YOU BRD.
b. De a se adresa Bancii pentru efectuarea operatiunilor prin alte servicii puse la dispozitie de Banca, in caz de intrerupere a
Serviciului YOU BRD din orice cauza.
c. De a obtine oricand, la cerere, prezentele T&C pe suport de hartie.
9.4. Obligatiile Abonatului:
a. In cazul tranzactiilor efectuate prin Serviciul YOU BRD, de a prezenta toate documentele justificative necesare la solicitarea
Bancii, in scopul respectarii legislatiei nationale in domeniul prevenirii spalarii banilor, combaterea terorismului si punerea in
aplicare a sanctiunilor internationale.
b. De a pastra si utiliza in conditii de siguranta Elementele de Securitate si datele sale de identificare, fiind singurul responsabil
de consecintele divulgarii lor sau de utilizarea acestora de catre terti.
c. De a nu defini Elemente de Securitate ce pot fi cu usurinta cunoscute de terte persoane.
d. De a informa Banca in cel mai scurt timp si pe orice cale despre eventualele divulgari/utilizari ale Elementelor de Securitate
catre terte persoane neautorizate. Toate operatiunile efectuate de Abonat trebuie sa fie autorizate pe baza Elementelor de
Securitate pentru a fi luate in considerare de catre aceasta. Introducerea Elementului de Securitate ce apartine Abonatului
reprezinta acordul irevocabil al acestuia pentru procesarea operatiunilor transmise, iar urmarile acestora nu pot fi imputate
Bancii.
e. De a anunta Banca imediat ce constata una din urmatoarele situatii:
- inregistrarea in contul sau a unor tranzactii care nu au fost ordonate de Abonat;
- exista elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii de catre alte persoane a Elementelor de Securitate.
f. In cazul in care Abonatul nu mai are niciun cont accesibil prin Serviciul YOU BRD, Contractul va inceta fara nicio alta
formalitate.
g. De a consulta periodic datele suplimentare necesare utilizarii Serviciului, prin intermediul site-ului institutional, site-ului
www.you.brd.ro sau a Serviciului YOU BRD.
h. De a efectua tranzactiile in limitele si cu respectarea conditiilor din prezentul Contract.
i. De a dispune de un dispozitiv pentru accesarea Serviviului YOU BRD precum telefon mobil, calculator etc. si de a asigura
conectarea acestuia la orice retea GSM/reteaua Internet. Banca nu este furnizor de conexiune Internet, de retele GSM, de
materiale hardware sau de software, deci nu poate fi raspunzatoare fata de Abonat in acest sens.
j. De a apela imediat operatorul de telefonie mobila pentru blocarea cartelei SIM, in caz de pierdere sau furt al dispozitivului
mobil si a cartelei SIM.
k. De a pastra in siguranta dispozitivul mobil si cartela SIM. Banca nu va fi raspunzatoare pentru operatiunile efectuate in caz
de pierdere, furt sau imprumut al acestora. Abonatul trebuie sa asigure masuri de securitate pentru a proteja dispozitivul mobil
de accesarea neautorizata de catre alte persoane si, in cazul in care a optat pentru folosirea Datelor Biometrice, sa nu salveze
date biometrice ale altor persoane in memoria dispozitivului mobil.
l. Abonatul este responsabil pentru toate consecintele care rezulta dintr-o eroare de transmitere sau de manipulare din partea
sa.
10. Limite Tranzactionale
Limita pe o tranzactie este de 49.999,99 LEI, cu exceptia schimburilor valutare, in cazul carora limita este de 49.999,99 EURO
(sau echivalent in valuta contului, calculat la cursul BNR din ziua efectuarii tranzactiei).
9
Limita zilnica de tranzactionare, calculata global pentru operatiunile efectuate pe toate conturile detinute la Banca de un titular
de cont (indiferent daca sunt efectuate de titularul de cont sau de imputernicitii pe acel cont), este de 99.999,99 LEI, cu exceptia
clientilor Premier, pentru care limita zilnica de tranzactionare este de 299.999,99 LEI. Limita zilnica de tranzactionare se
calculeaza la data autorizarii tranzactiei de catre Abonat, cu exceptia tranzactiilor cu data in viitor sau recurente, in cazul carora
limita zilnica se calculeaza la momentul executarii Operatiunii.
In sensul acestui punct 10, o tranzactie inseamna o plata din conturile deschise la Banca si accesibile prin Serviciul YOU BRD.
Limitele mentionate mai sus nu se aplica in cazul operatiunilor de transfer credit intre conturile aceluiasi titular deschise la
Banca.
11. Durata contractului, incetarea
a. Prezentul Contract referitor la Serviciul YOU BRD este incheiat pe o perioada de un an. Contractul se prelungeste
automat pe perioade de timp succesive, in cazul in care Abonatul sau Banca nu denunta Serviciul YOU BRD, in conditiile
prezentelor T&C.
b. Abonatul poate solicita denuntarea Contractului astfel:
- In termen de 14 zile calendaristice de la incheierea Contractului, Abonatul are dreptul de a denunta unilateral prezentul
Contract referitor la Serviciul YOU BRD, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv. Abonatul va
notifica Banca inainte de expirarea termenului in scris sau telefonic prin serviciul MyBRD Contact;
- prin prezentarea la oricare din unitatile Bancii si completarea unei cereri de renuntare la Serviciu sau telefonic prin
serviciul MyBRD Contact, oricand pe durata Contractului.
c. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala de la lit. b), Abonatul intelege si este de acord sa achite comisioanele
si costurile aferente serviciilor deja furnizate pana la momentul incetarii prestarii Serviciului.
d. Banca poate denunta unilateral contractul referitor la Serviciul YOU BRD, cu un preaviz de 2 luni trimis prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, cu precizarea motivului denuntarii.
e. Banca isi rezerva dreptul de a inceta Contractul cu informarea Abonatului (i) in cazul in care Abonatul nu a accesat
Serviciul YOU BRD timp de 180 zile consecutiv, (ii) in orice alte situatii impuse de dispozitii legale/decizii ale unor autoritati
competente.
f. Banca isi rezerva dreptul de a inchide imediat acest Serviciu, in cazul in care se constata aparitia unor riscuri referitoare
la securitatea sistemului informatic al Bancii.
12. Alte dispozitii
a. Abonatul declara ca a luat cunostinta si a primit documentul “Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal”, anexat Conditiilor Generale Bancare, prin care a fost informat cu privire la modul in care ii sunt prelucrate datele
cu caracter personal in contextul activitatii desfasurate de BRD, precum si cu privire la drepturile care ii sunt conferite de
lege in calitate de persoana vizata si modalitatea de exercitare a acestora.
b. Pentru evitarea oricaror dubii, Banca va prelucra, in scopul executarii contractului cu Abonatul (accesare si
autorizare tranzactii) si datele de autentificare ale acestuia (cum ar fi: cod de utilizator, parole, coduri generate de tokenurile
utilizate pentru autentificare). Totusi, Banca nu va stoca Datele biometrice ale Abonatului, acestea fiind intrinsec legate de
functionarea dispozitivului mobil utilizat si prelucrate de catre programul software utilizat.
c. Definirea unui avatar este optionala, la alegerea Abonatului, pe baza acordului acestuia exprimat prin incarcarea
fotografiei in sectiunea „profil”. Similar incarcarii, Abonatul are oricand posibilitatea stergerii unei fotografii incarcate.
Fotografia nu va fi accesibila unor terti furnizori ai Bancii.
d. Prin prezentele T&C, Banca si Abonatul isi exprima acordul in mod expres si neconditionat ca inregistrarile
conversatiilor telefonice si mesajele de comunicare electronica, respectiv instructiunile furnizate in Serviciul YOU BRD sa
fie considerate a fi desfasurate cu Abonatul, iar informatiile astfel transmise vor avea valoare contractuala si orice acord
transmis prin aceasta modalitate va reprezenta consimtamantul valabil al acestora la prestarea serviciilor, in conditiile
agreate. Conversatiile telefonice, mesajele de comunicare electronica si instructiunile furnizate in Serviciul YOU BRD sunt
admise ca mijloace de proba, reprezinta dovezi concludente ale continutului instructiunilor, conversatiilor sau mesajelor
astfel inregistrate sau ale tranzactiilor astfel incheiate si vor putea fi folosite in orice proceduri judiciare, extrajudiciare sau
administrative.
e. Dovada pentru Banca a primirii instructiunilor din partea Abonatului, justificarea efectuarii operatiunilor
corespunzatoare lor si a perceperii comisioanelor aferente este reprezentata de inregistrarile sistemelor utilizate pentru
receptionarea instructiunilor Abonatului sau reproducerile acestora pe suport informatic sau pe suport hartie (extrasele de cont
10
tiparite de Banca). Durata de conservare a acestor instructiuni pe serverele Bancii este de 10 ani de la data incheierii anului in
cursul caruia au fost intocmite, conform legislatiei in vigoare.
f. Informatiile generale, economice si financiare furnizate de Serviciul YOU BRD au un caracter informativ.
g. Atat continutul site-ului www.you.brd.ro (informatii, imagini etc.) cat si programele informatice prin care se presteaza
Serviciul YOU BRD sunt proprietatea exclusiva a Bancii. In afara prevederilor Contractului Banca - Abonat cu privire la
modalitatile de acces si functionare a Serviciului YOU BRD, orice activitate de exploatare a acestora (cum ar fi reproducere,
adaptare, reprezentare etc.) nu este autorizata fara acordul prealabil al Bancii si va fi sanctionata conform prevederilor legale in
vigoare.
h. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia romana.
i. Prezentul Contract este redactat in limba romana, iar comunicarea intre Banca si Abonat se va realiza de asemenea in
limba romana.
j. Orice disputa se va rezolva pe cale amiabila de partile semnatare. In caz contrar, aceasta se va solutiona de instanta de
judecata competenta in raza careia se afla situata unitatea Bancii unde Clientul are deschis contul.
k. In situatia in care Clientul se considera lezat in drepturile sale, acesta poate sa apeleze la procedurile extrajudiciare de
solutionare a disputelor, in urmatoarele moduri:
i. sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor; la data incheierii prezentului Contract,
adresa Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului este: Bucuresti, B-dul. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1,
telefon 0219551, website www.anpc.ro, unde consumatorul poate depune un formular de sesizare. Banca nu poate
fi considerata raspunzatoare pentru modificarile asupa datelor de contact ale ANPC. Aceste date de contact sunt
cele valabile la momentul semnarii Contractului.
ii. sa sesizeze Centrului de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar (C.S.A.L.B. sau « Centrul»)
C.S.A.L.B., infiintat prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre
consumatori si comercianti, este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ,
de interes public, cu personalitate juridica, in scopul asigurarii accesului consumatorilor din domeniul bancar
la solutionarea, prin proceduri de solutionare alternativa a litigiilor, a litigiilor dintre acestia si institutiile de
credit. La data incheierii prezentului Contract, Centrul are sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol nr. 24. Sector 1, iar
mai multe informatii despre procedurile administrate de acesta sunt disponibile la numarul de telefon scurt (021)
9414 si la adresa Internet: www.csalb.ro.
iii. sa apeleze la procedura medierii, in temeiul Legii nr. 192/2006.
iv. sa se adreseze Bancii Nationale a Romaniei, cu sediul central in str. Lipscani nr 25, sector 3 Bucuresti,
030031, tel: +4 021 313 04 10 sau + 4 021 315 27 50.
l. In situatia in care Clientul depune o plangere referitoare la servicii de plata, Banca va raspunde in scris in termen de 15 zile
lucratoare de la data primirii plangerii. In situatii exceptionale, in care raspunsul nu poate fi dat in termen de 15 zile lucratoare
din motive independente de vointa Bancii, aceasta va transmite un raspuns provizoriu in care se va indica si termenul maxim de
transmitere de catre Banca a raspunsului final. In orice caz, termenul pentru primirea raspunsului final nu depaseste 35 de zile
lucratoare.

Sursa: BRD.ro

Taguri: aplicatie mobile banking  BRD Groupe Societe Generale  banca  internet banking  mobile banking  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Mobile bankingTermeni si conditii contractuale ale serviciului You BRD

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE ALE
SERVICIULUI YOU BRD A. PRINCIPII GENERALE
Clientul poate subscrie la diverse servicii ale BRD - Groupe Societe Generale (denumita in continuare “Banca”) printre care si detalii

Recomandari de securitate ale BRD pentru utilizatorii de internet/mobile banking

Recomandari de securitate ale BRD pentru utilizatorii de internet/mobile banking: Dorim sa iti reamintim ca BRD – GSG nu a solicitat si nu va va solicita niciodata datele de autentificare (cod utilizator, parola sau parola token) sau datele confidentiale aferente detalii

CEC Bank - Ghid utilizare token sub forma de card bancar

Ghid utilizare token sub forma de card bancar 1. Ce este un token sub forma de card bancar? Un token sub forma de card bancar este un dispozitiv care calculeaza o parola dinamica cu ajutorul careia un utilizator al aplicatiei de Internet Banking – detalii

Cinci banci permit platile cu telefonul mobil prin Google Pay

Cinci banci romanesti, si anume Banca Transilvania (BT), CEC Bank, ING Bank, Unicredit si Alpha Bank, au anuntat astazi lansarea platilor cu telefonul mobil prin Google Pay. Toate aceste banci au deja propriile aplicatii de plati cu telefoanele mobile cu Android sau prin Apple Pay. Inregistrarea cardurilor Visa sau Mastercard in Google Pay se face prin intermediul propriilor aplicatii de mobile banking sau de plati ale detalii

  

Ultimele Comentarii