Protectia Consumatorilor | Procese

Taxa de reziliere a abonamentului Vodafone inainte de termen este ilegala (decizia definitiva a judecatorilor)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-09-05 09:05

Decizia definitiva pronuntata in octombrie 2017 de Curtea de  Apel Bucuresti prin care constata ca este ilgal ca Vodafone sa ceara o taxa de reziliere atunci cand clientii sai renunta la contracte inainte de termenul de unul sau doi ani, pentru ca abonamentele sunt prea scumpe sau serviciile de slaba calitate.

Portal > Curtea de Apel BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Informaţii dosar

Nr. unic (nr. format vechi) : 914/2/2015*

Data inregistrarii 24.11.2016
Data ultimei modificari: 24.06.2018
Sectie: veche - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: alte cereri
Stadiu procesual: Apel

Părţi
Nume Calitate parte
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Intimat Reclamant
VODAFONE ROMÂNIA SA Apelant Pârât

Şedinţe
26.10.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: S8 Completul 39 Apel
Tip solutie: Respingere apel
Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26.10.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.
Document: Hotarâre 133/2017 26.10.2017

133/2017
26-10-2017
Alte cereri
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2017:164.xxxxxx

R______

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILĂ NR. 133

Ședința publică din data de 26.10.2017

Curtea constituită din:

P_________: M___ M______ P________

Judecător: M_____ C_______ I____

Grefier: P______ A______ 

Pe rol se află judecarea cererii de apel formulate de apelanta-pârâtă V_______ R______ SA împotriva sentinței civile nr. 8254/20.11.2015 pronunțate de Tribunalul București – Secția a II-a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata-reclamantă A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ , având ca obiect „alte cereri”.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 05.10.2017, fiind consemnate prin încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp p_____ a delibera, a amânat pronunțarea la data de 19.10.2017 și, apoi, la data de 26.10.2017, când a decis următoarele:

C U R T E A,

Deliberând asupra apelului formulat , constată:

Prin cererea înregistrată sub nr. XXXXXXXXXX, reclamanta A__________ Națională p_____ Protecția C_____________ a chemat-o în judecată pe pârâta V_______ Romania SA, solicitând: constatarea clauzelor abuzive în contractele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției, contracte redactate de pârâtă; aplicarea sancțiunii contravenționale corespunzătoare prevederilor Legii nr. 193/2000 potrivit art. 16 din actul normativ; constatarea faptei pârâtei de a insera clauze abuzive în contractele încheiate cu clienții, respectiv contravenția prevăzută de art. 13 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 1 alin. 3 din actul normativ menționat și obligarea acesteia la modificarea clauzelor considerate ca fiind abuzive; urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale, restituirea către clienții operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul acestora, sume percepute în mod nejustificat, constituind astfel o plată nedatorată; menținerea procesului-verbal ca temeinic și legal .

Prin sentința civilă nr. 8254/20.11.2015 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXX , s-a hotărât: admite în parte cererea formulată de reclamanta A__________ Națională p_____ Protecția c_____________ în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ SA; constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractele _________ nr. xxxxxxxx/31.01.2013, _________ nr. xxxxxxxx/18.12.2013, _________ xxxxxxxx/20.09.2013, _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 și _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxx/749 din 21.02.2014: a) din Clauzele Contractuale Principale – Partea a II-a: clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG”; clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP partea a II-a; b) din Termenii și Condițiile Generale p_____ Persoane Fizice – Consumatori: clauza 10.3 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”; clauza 10.4; clauza 10.5; clauza 18.2 lit. a) și b); clauza 18.3; clauza 19.8.3 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”; clauza 19.9.3; clauza 19.9.4 alin. 1 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare între extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ restul perioadei contractuale obligatorii” și alin. 2 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ restul perioadei contractuale obligatorii”; clauza 19.9.6 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”; menține procesul verbal nr. xxxxxxx/749/21.02.2014 în ceea ce privește constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus; aplică pârâtei sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei p_____ încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000; obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale; admite excepția lipsei calității procesuale active pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienții pârâtei a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive și respinge acest capăt de cerere ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă .

În considerentele sentinței pronunțate, Tribunalul a reținut următoarele:

”În procesul-verbal __________ nr. xxxxxxx/749/21.02.2014 s-a arătat că agenții constatatori ai ANPC au efectuat controlul în urma cercetării reclamației 1477/14.02.2014, controlul fiind extins la contractele aflate în derulare, în baza documentelor puse la dispoziție atât de petent, cât și de operatorul economic, constatând următoarele:

Referitor la reclamația petentei P___ Marilis I_____ – reclamă că deține un contract de furnizare internet nr. xxxxxxxx/10.06.2013 pe care intenționează să îl rezilieze, chiar dacă perioada contractuală de 24 de luni nu s-a încheiat. Consumatoarea menționează că a făcut cerere de reziliere în data de 17.01.2014, transmisă către profesionist, care ID nr. xxxxxxxx din 17.01.2014, iar un reprezentant al profesionistului (V_______ Romania SA) a contactat-o telefonic și a înștiințat-o că trebuie să plătească taxa de reziliere calculată pornind de la suma de 200 euro, împărțită la 24 de luni, înmulțită cu numărul de luni rămase până la încetarea de drept a contractului. Petenta reclamă că i s-au invocat condițiile TCG pe care nu le-a luat la cunoștință și care nu au fost negociate. Din punctul de vedere al profesionistului, prezentat în timpul cercetării reclamației, petenta prin denunțarea contractului este obligată la plata sumei de 139,18 euro cu titlu de despăgubire.

În urma analizării contractelor și a TCG aferente reclamației depuse și extinderii controlului la alte contracte prezentate de profesionist, aflate în derulare, s-au constatat următoarele:

Atât în contractele analizate, cât și în contractul cadru (postat pe site-ul profesionistului) V_______ Romania – Clauze contractuale principale – partea a II-a (CCP) la art. 5 încetarea contractului și suspendarea serviciului la punctul 5.1 se menționează:

„Contractul încetează la cererea clientului printr-o notificare scrisă adresată către V_______ cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. Clientul se obligă să plătească toate datoriile scadente și o despăgubire în cazul încetării contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP partea I și TCG”.

Din analiza contractelor puse la dispoziție de profesionist și de consumatoarea P___ Marilis I_____, nemulțumită prin reclamația depusă, rezultă faptul că perioada minimă contractuală este de minim 24 de luni, în cazul contractelor _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013, _________ nr. xxxxxxxx/30.01.2013, _________ xxxxxxxx/18.12.2013, _________ xxxxxxxx/20.09.2013 și _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013.

La art. 9 din CCP partea a II-a referitoare la Durata contractului se specifică următoarele: „prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, dar nu mai mică de 1 an (durata minimă) dacă o altă durată minimă nu este specificată expres în CCP partea I sau în oferta promoțională acceptată de client”.

Ultimele două alineate din art. 9 prevăd următoarele: „La încheierea contractului consumatorul declară că: a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți, a acceptat în mod expres clauzele 6.2, 6.3, 14.2, 14.3 din TCG și clauzele 5 și 7 din CCP partea a II-a”.

Referitor la alineatul inițial din art. 9 din CCP Partea a II-a – din informațiile prezentate pe site-ul www.v odafone.ro TC la care se menționează la sfârșit că prezentul exemplar reprezintă originalul TCG și este semnat p_____ conformitate de către dl. L_____ C______, Manager Departament Juridic, V_______ Romania SA, acestea conțin nu mai puțin de 41 de pagini pe care un consumator este imposibil să le citească în momentul semnării contractului.

De asemenea, referitor la clauza 6.2 din TCG care prevede imputația plăților și cea de la punctul 6.3 care prevede suspendarea serviciului, clauza 14.2 limitarea obligației și 14.3 care prevede că „V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată abonatului de …” pe care operatorul economic la invocă în ultimul alineat al art. 9 din CCP partea a II-a, operatorul economic se asigură că nu i se vor putea imputa daune cauzate de defecțiuni sau de indisponibilitatea rețelei sau serviciului. Mai mult, în CCP partea a II-a nu se face referire la punctele:

„10.3. În cazul în care Clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.”

„10.4. În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat p_____ încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.”

„10.5. În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un telefon compatibil LTE subvenționat, valoarea prejudiciului cauzat p_____ încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.

„17.4.3 V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătății calitatea Serviciului, sau în alte scopuri.”

„18.2 lit. a și b

Valoarea prejudiciului cauzat p_____ încetarea prezentului contract înainte de durata minimă p_____ V_______ Mobile Broadband

Clientul are dreptul să denunțe unilateral acest Contract, în orice moment, cu preaviz de 30 de zile trimis V_______ R______ în următoarele condiții:

a) P_____ orice echipament achiziționat, cu excepția laptopurilor și a tabletelor – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale;

b) P_____ orice laptopuri, tablete achiziționate – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale p_____ fiecare laptop/tabletă achiziționată;”

„18.3 Valabilitatea planului tarifar V_______ Mobile Broadband

Modificarea ofertei speciale se poate face în următoarele condiții:

(1) În cazul în care Clientul solicită modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară, p_____ fiecare modificare a ofertei V_______ Mobile Broadband, Clientul va plăti o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea abonamentului de servicii ales și valoarea abonamentului p_____ care optează ulterior, p_____ întreaga perioadă obligatorie rămasă.

Despăgubirile se vor plăti p_____ fiecare cartelă S__ p_____ care se produce această trecere.”

„19.8.3 Dezactivarea Serviciului Roaming p_____ V_______ E-mail Plus

În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției – Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează p_____ încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează p_____ încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire p_____ încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea dur atei minime obligatorii”.

„19.9.2 Activarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming

Dacă Clientul beneficiază deja de Serviciul Internet pe Mobil ce include trafic de internet internațional, Clientul poate ulterior solicita activarea uneia dintre opțiunile Internet pe Mobil Roaming 500MB sau Internet pe Mobil Roaming 1GB, care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în extraopțiunea lunară de internet în roaming în Zona Principală sau în Zona Extinsă (detalii despre operatorii incluși în aceste zone la: www.v_______.ro/roaming ).

Dacă Clientul nu beneficiază de Serviciul Internet pe Mobil, acesta poate solicita activarea extraopțiunii Internet pe Mobil Plus 500MB: N_______ și Roaming sau Internet pe Mobil Extra 1GB: N_______ și Roaming care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în opțiune în Zona Principală sau Zona Extinsă (detalii despre operatorii incluși în aceste zone la: www.v_______.ro/roaming ).

În cazul în care Clientul solicită activitatea extraopțiunilor lunare de internet în roaming, perioada minimă obligatorie în care extraopțiunea va rămâne activă este de 12 luni de la data activării.

P_____ extraopțiunile lunare de Internet pe Mobil în roaming, granularitatea este de 10Kbytes, iar unitatea minimă de taxare este 10Kbytes. Unitatea de conversie folosită p_____ tarifare este de 1MByte=1000Kbytes.

În prima lună de la activare, valoarea extraopțiunii lunare de internet în roaming și volumul de date inclus în ofertă vor fi proporționale cu numărul de zile rămas până la data de facturare. Traficul inclus în extraopțiunile lunare de internet în roaming nu este reportabil. V_______ nu poate garanta accesul la o anumită rețea dintr-o țară străină. Ofertele sunt valabile numai p_____ conectarea prin punctele de acces internet sau VPN. Traficul efectuat în roaming pe alte puncte de acces (APN-uri) se tarifează conform tarifelor standard (V_______ World). Indiferent de extraopțiunile lunare de internet în roaming activate, traficul efectuat în alți operatori se tarifează cu 8 euro/MB, fără TVA”.

„19.9.3 Dezactivarea extraopțiunilor lunare de Internet pe Mobil în roaming

În cazul în care Clientul renunță la Serviciul Internet pe Mobil, la Extraopțiunile Internet pe Mobil Roaming 500MB și Internet pe Mobil Roaming 1GB sau provoacă rezilierea contractului de servicii V_______ înainte de durata minimă obligatorie va plăti, cu titlu de despăgubire, contravaloarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming datorate p_____ restul perioadei contractuale până la expirarea acesteia și despăgubirea p_____ dezactivarea Serviciului Internet pe Mobil prevăzută la articolul de mai jos.”

„19.9.4 Schimbarea extraopțiunilor lunare de Inter net pe Mobil în roaming

În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mare, modificarea este gratuită. În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ restul perioadei contractuale obl igatorii.

În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 500 MB la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB modificarea este gratuită. În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, Clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ rest ul perioadei contractuale obligatorii”.

„19.9.5 Limitele de roaming

Limitele incluse în pachetele de date roaming se referă la transferul de date măsurat în mega bytes (MB) care este generat de utilizarea serviciului, cum ar fi: trimitere și recepționare de mesaje e-mail, navigare internet, descărcare de fișiere de pe internet, vizionare clipuri video și imagini pe internet, update aplicații etc.

Traficul de date poate fi generat atât de accesări benevole ale paginilor de internet, cât și de actualizări automate ale programelor deja existente pe terminalul/laptopul Clientului (actualizări care pot fi automate și nu întotdeauna evidente, adică fără o pagină de Internet deschisă sau fără ca utilizatorul să fie anunțat în mod explicit de către programul/aplicația care își face actualizarea în acel moment).

Accesarea (descărcarea/vizualizarea) unor aplicații/imagini/video poate însemna un trafic important. Fișierele de mari dimensiuni (filme sau muzică) pot de asemenea să contribuie la atingerea unui prag ridicat de trafic.

E-mail-urile cu fișiere atașate pot constitui un volum însemnat de trafic, în funcție de mărimea și numărul lor.

În momentul conectării la internet, în țară sau în roaming, orice transfer de informații este considerat trafic și se taxează conf orm ofertei curente”.

„19.9.6 Dezactivarea Serviciului Roaming p_____ Internet pe Mobil

În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției – Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează p_____ încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract, p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează p_____ încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire p_____ încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau p_____ dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii.” care fac precizări referitoare la acele despăgubiri menționate în art. 5 din CCP partea a II-a.

Analizând punctual aceste clauze, care prevăd plata unor sume cu titlu de despăgubire, pornind de la o anumită valoare, impusă prin prevederile menționate și a diferenței de abonament până la finalizarea perioadei minime contractuale, prin contractele încheiate au fost încălcate dispozițiile legale care reglementează inserarea în contracte a unor clauze abuzive prevăzute în detrimentul c_____________, iar încălcarea obligației legale durează în timp, operatorul de servicii neînțelegând să își adapteze conduita conform prescripțiilor legii, dimpotrivă, la încheierea contractului înainte de perioada minimă contractuală, să dea eficiență juridică clauzei prin care consumatorii sunt obligați să plătească o despăgubire în cazul în care renunță la serviciile V_______. Despăgubirea variază în funcție de pachetul de servicii oferit.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000 și art. 79 din Legea 296/2004 privind Codul Consumului o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. O clauză contractuală va fi considerată ca fiind nenegociată cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau TCG în cazul de față, practicate de profesionist pe piața produsului sau serviciului contractat. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. În acest caz, rezultă clar și neechivoc, că nu s-a negociat nicio clauză din cele enumerate referitoare la plata despăgubirilor, întrucât valoarea acestora este identică cu valorile prezentate în TCG și valoarea abonamentelor rămase până la finalizarea perioadei minime contractuale, a contractelor denunțate de consumatori prezentate de profesionist în baza invitațiilor făcute.

În anexa 1 la Legea nr. 193/2000 republicată sunt exemplificate clauze considerate abuzive, la lit. j) din anexă fiind calificată în mod expres, ca fiind abuzivă, acea prevedere contractuală care restrânge sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau rezilia unilateral contractul, prin impunerea consumatorului a obligației de plată a unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale a contractului.

Odată ce consumatorul a optat p_____ un anumit tip de serviciu de transmisie de date mobile oferit de profesionist, acestuia i s-a impus acceptarea unui anumit tip de clauze printre care și cele referitoare la obligația de a plăti o despăgubire în cazul rezilierii contractului. De asemenea, prin clauzele prevăzute referitoare la valoarea despăgubirii diferite, în funcție de pachetul de servicii p_____ care a optat consumatorul ne duce la concluzia că opțiunea consumatorului este limitată după care consumatorul este obligat să accepte condițiile stabilite de profesionist în ceea ce privește modul de derulare a contractului (timpul acordat unui consumator în vederea semnării unui contract nu îi permite studierea tuturor documentelor, așa cum s-a arătat anterior).

Conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 republicată profesionistului îi revine obligația de a dovedi că a negociat în mod direct clauzele prevăzute la 10.3, 10.4, 10.5, 17.4.3, 18.2 lit. a și b, 18.3, 19.8.3, 19.9.1, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.5, 19.9.6 din TCG, precum și art. 5 din CCP partea a II-a, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză. Încă de la încheierea acestor contracte consumatorul a acționat de pe o poziție inegală, în raport cu profesionistul, semnând un contract prestabilit. P_____ a nu fi abuzive, clauzele nenegociate trebuie să nu creeze în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. În cazul contractelor prezentate clauzele invocate pun probleme sub aspectul echilibrului contractual, în condițiile în care se prevede doar în sarcina consumatorului obligația de a plăti o despăgubire, în cazul denunțării unilaterale a contractului, nefiind cuprinsă în contract o astfel de obligație în sarcina profesionistului și în favoarea consumatorului în cazul invers, al rezilierii contractului la iniți ativa sau din vina profesionistului.

D____ p_____ care s-au considerat reclamațiile întemeiate în sensul că clauzele menționate anterior încalcă prevederile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 republicată deoarece creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților în detrimentul consumatorului deoarece lasă la libera apreciere a profesionistului.

La rubrica „alte mențiuni” reprezentantul pârâtei a făcut următoarele obiecțiuni:

În mod eronat a statuat a__________ faptul că petenta P___ Marilis I_____ a fost înștiințată că trebuie să plătească o taxă de reziliere, deși V_______ nu percepe taxe de reziliere. Se poate vorbi doar de o despăgubire conform contractului semnat între petentă și V_______.

Petenta a beneficiat, conform contract, de anumite beneficii și anume telefon la prețul de 0 euro și internet promoțional la 11,45 euro pe lună, în loc de 20,48 euro, care este prețul fără promoție comunicat de V_______.

Mai mult, TCG (Termeni și condiții generale p_____ persoane fizice) face parte din contractul semnat de petenta P___ Marilis I_____, de care a luat cunoștință la momentul semnării acestuia, cât și anterior semnării.

Se spune de către ANPC că termenii și condițiile generale sunt foarte mari, cuprinzând 41 de pagini, și că îi este imposibil consumatorului să le citească. E greșit să afirmi acest lucru deoarece V_______ prin acești TCG acoperă toate situațiile posibile cu privire la diferitele tipuri de abonament oferite.

Prin urmare, anumite capitole din TCG nu i se aplică consumatorului, dacă, de exemplul, nu a contractat un anumit serviciu menționat în TCG (art. 18 – V_______ Mobile Broadband, art. 19 – extraopțiuni, așa cum sunt definite în TCG).

TCG-ul poate fi consultat oricând atât în magazinul V_______, cât și pe si te-ul www.v_______.ro la secțiunea „Termeni legali”.

În final, se face referire la posibile clauze abuzive existente în TCG ca venind în detrimentul c_____________, fără a se explica ce anume presupune asta.

O clauză este considerată abuzivă numai dacă îndeplinește condițiile prevăzute în art. 4 din Legea nr. 193/2000 și art. 79 din Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, ceea ce consideră pârâta că nu este cazul aici referitor la TCG.

Consumatorul are opțiunea de a alege un anumit tip de servicii, la promoție, sau să beneficieze de minute gratuite sau telefoane la preț subvenționat (alt preț față de cel de achiziție) cu condiția de a rămâne clientul V_______ sau să aleagă să nu încheie contract cu societatea.

TCG este public și consumatorul nu este împiedicat în niciun moment să ia la cunoștință de prevederile sale.

Anexa 1 din Legea 193/2000 republicată, la care face referire ANPC, cuprinde o listă de clauze care pot fi considerate abuzive.

V_______ nu percepe o taxă fixă sau obligația consumatorului de a plăti o sumă fixă în cazul denunțării unilaterale a contractului, ci vorbim doar de o despăgubire care se calculează conform contractului semnat între consumator și V_______ și care este în toate cazurile o sumă variabilă.

Despăgubirea la care se face referire reprezintă prejudiciul cauzat V_______ în cazul nerespectării unei perioade minime contractuale (care poate fi 6 luni, 12 luni, 24 luni),

Referitor la buna-credință a V_______ în contractele încheiate cu consumatorii, pârâta a menționat că V_______ își îndeplinește întocmai obligațiile sale de prestare a serviciilor contractate, pune la dispoziție c_____________ telefoanele agreate a fi oferite la preț promoțional și așteaptă aceeași bună-credință din partea c_____________. Mai mult, consumatorul declară prin contract că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și că a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți”.

Prin urmare, afirmația petentei P___ Marilis I_____ cum că nu i s-au adus la cunoștință prevederile TCG nu este fondată, având în vedere că orice contract se semnează pe fiecare pagină/filă și numai după ce a fost parcurs cu atenție și în totalitate.

Procesul-verbal a fost semnat de agenții constatatori ai reclamantei și de reprezentantul pârâtei.

Tribunalul reține că potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 „O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților”.

Pârâta a recunoscut faptul că nu a negociat cu clienții săi clauzele care fac obiectul prezentei sesizări, invocând faptul că nici nu poate negocia clauzele contractuale deoarece abonamentele oferite sunt rezultatul unor calcule complexe, iar deciziile privind conținutul contractelor se iau la nivelul conducerii V_______ și nu la nivelul agentului care ___________________ potențialul client în magazin. Pârâta a mai invocat în legătură cu acest aspect existența unui număr foarte mare de clienți (8,3 milioane) și faptul că unele clauze au fost concepute în favoarea clienților.

În opinia tribunalului folosirea unor contracte cu clauze standard, preformulate este explicabilă și chiar necesară în cazul profesioniștilor care se adresează unui număr foarte mare de consumatori, cum este și cazul pârâtei, fiind practic imposibil să fie negociate toate clauzele contractuale cu fiecare client în parte. Acest lucru reiese și din dispozițiile Legii nr. 193/2000, care nu exclude de principiu folosirea de către profesioniști a unor contracte standard preformulate sau a unor condiții generale de vânzare. Este însă esențial ca în cadrul acestor contracte să se respecte un echilibru între drepturile și obligațiile părților (profesionist și consumator).

Potrivit alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000 „Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care :

(…)

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

(…)

- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unila terale”.

În speță, prin clauzele 10.3 fraza a doua („Prejudiciul se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimba BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 10.4 („În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat p_____ încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 10.5 („În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un telefon compatibil LTE subvenționat, valoarea prejudiciului cauzat p_____ încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 18.2 lit. a) și b) („Clientul are dreptul să denunțe unilateral acest Contract, în orice moment, cu preaviz de 30 de zile trimis V_______ R______ în următoarele condiții: a) P_____ orice echipament achiziționat, cu excepția laptopurilor și a tabletelor – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale; b) P_____ orice laptopuri, tablete achiziționate – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale p_____ fiecare laptop/tabletă achiziționată”), 19.8.3 alin. 1 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) și alin. 2 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 19.9.6 alin. 1 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) și alin. 2 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract p_____ fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) din Termenii și Condițiile Generale p_____ Persoane Fizice – Consumatori (TCG) pârâta a restrâns dreptul c_____________ de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul prin impunerea unei sume fixe p_____ fiecare lună rămasă din durata minimă contractuală stabilită de pârâtă.

Prin clauzele 18.3 („Modificarea ofertei speciale se poate face în următoarele condiții: (1) În cazul în care Clientul solicită modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare in ferioară, p_____ fiecare modificare a ofertei V_______ Mobile Broadband, Clientul va plăti o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea abonamentului de servicii ales și valoarea abonamentului p_____ care optează ulterior, p_____ întreaga perioadă rămasă. Despăgubirile se vor plăti p_____ fiecare cartelă S__ p_____ care se produce această trecere”), 19.9.3 („În cazul în care Clientul renunță la Serviciul Internet pe Mobil, la Extraopțiunile Internet pe Mobil Roaming 500 MB și Internet pe Mobil Roaming 1 GB sau provoacă rezilierea contractului de servicii V_______ înainte de durata minimă obligatorie va plăti, cu titlu de despăgubire, contravaloarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming datorate p_____ restul perioadei contractuale până la expirarea acesteia și despăgubirea p_____ dezactivarea Serviciului Internet pe Mobil prevăzută la articolul 19.9.6 de mai jos.”), 19.9.4 alin. 1 fraza a doua („În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ restul perioadei contractuale obligatorii”) și alin. 2 fraza a doua („În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1 GB la Internet pe Mobil Roaming 500 MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, Clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare p_____ restul perioadei contractuale obligatorii”) din TCG este anulat dreptul consumatorului de a solicita modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară întrucât i se impune acestuia obligația de a plăti cu titlu de despăgubire, p_____ perioada rămasă din durata minimă obligatorie, diferența dintre abonamentul p_____ care a optat inițial (cu valoare mai mare) și abonamentul p_____ care a optat ulterior (cu valoare mai mică). Altfel spus, clientul nu poate beneficia de servicii cu valoare mai mică p_____ că este obligat să plătească tot suma aferentă serviciilor contractate inițial, cu valoare mai mare.

Pe de altă parte, potrivit art. 14.2 din TCG V_______ nu va fi răspunzător față de Client, utilizator sau terțe persoane p_____ nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client rezultate direct sau indirect din nefuncționarea serviciului din motive de ordin tehnic, iar conform art. 14.3 din TCG V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată Abonatului de indisponibilitatea sau de funcționarea defectuoasă a Serviciului și V_______ își declină orice răspundere p_____ erori cauzate de soft și defecțiuni de rețea. De asemenea, la art. 17.4.3 din TCG s-a prevăzut că V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătăți calitatea Serviciului sau în alte scopuri. (Aceste alte scopuri nu sunt explicitate în contract, iar posibilitatea pârâtei de a suspenda/modifica/întrerupe furnizarea serviciului în alte scopuri decât efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere ori îmbunătățirea serviciului nu are cum să fie prevăzută în favoarea clientului, cum s-a susținut prin întâmpinare la finalul pct. V.)

Așadar, în timp ce posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, pârâta își limitează propria răspundere p_____ neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate, ceea ce creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, conferind clauzelor referitoare la despăgubirile datorate de client un caracter abuziv.

Clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua din Clauzele Contractuale Principale (CCP) – Partea a II-a privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG” și clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe din CCP Partea a II-a conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP Partea a II-a au la rândul lor caracter abuziv prin coroborarea cu clauzele din TCG referitoare la despăgubirile datorate de client. Clauza de la art. 9 alin. 2 din CCP Partea a II-a nu face dovada acceptării benevole de către consumator a clauzelor referitoare la despăgubiri, din moment cea această clauză este și ea o clauză preformulată de pârâtă în favoarea sa.

În ceea ce privește posibilitatea clienților de a lua cunoștință de clauzele contractuale referitoare la despăgubirile datorate pârâtei, tribunalul apreciază că furnizarea unui volum foarte mare de informații (Termenii și Condițiile Generale p_____ Persoane Fizice – Consumatori având 41 de pagini), dintre care o parte nu sunt relevante p_____ contractul încheiat de consumator, referindu-se la alte tipuri de abonamente, extraopțiuni și echipamente decât cele care fac obiectul contractului respectiv, este de natură să îngreuneze înțelegerea de către consumator a obligațiilor proprii asumate prin contract. Este dificil p_____ un consumator mediu să parcurgă și să selecteze din acest volum mare de informații, care conține și termeni tehnici, acele clauze care îl pot afecta în mod direct.

Deși contractul preformulat nu cuprinde o clauză care să excludă posibilitatea solicitării de despăgubiri în situația rezilierii sale din vina pârâtei, răspunderea pârâtei este limitată prin clauzele de la art. 14.2 și art. 14.3 din TCG, iar potrivit art. 14.1 din TCG pârâta se obligă doar să reducă taxa lunară de abonament proporțional cu perioada în care clientul nu a beneficiat de servicii din cauza unor defecțiuni în sistemul GSM/UMTS/LTE al V_______, cu mențiunea că în afara acestei reduceri a taxei de abonament V_______ nu răspunde p_____ daune, oricare ar fi acestea, a căror existență Clientul ar pune-o pe seama nefuncționării serviciului telefonic.

Tribunalul mai reține că existența unor oferte promoționale face parte din strategia operatorilor din domeniul telecomunicațiilor de atragere a clienților. Trebuie însă observat că, în cazul în care clientului îi este oferit un echipament electronic la un preț mult mai scăzut decât cel practicat p_____ vânzarea aceluiași echipament electronic fără încheierea unui abonament, clientul trebuie să încheie un abonament cu valoare foarte mare, pe baza căruia diferența de preț este recuperată de profesionist. (Valoarea abonamentului este de 59 euro/lună conform ofertei prezentate de pârâtă la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în condițiile în care diferența de preț p_____ primele 6 telefoane din ofertă este cuprinsă între 68 și 138 de euro, pârâta neavând nevoie decât de o perioadă scurtă p_____ recuperarea acesteia din costul abonamentului.) Cu privire la cazurile în care nu se oferă echipamente electronice, ci doar servicii de telefonie, pârâta nu a explicat de ce ar exista o diferență semnificativă între costul serviciului furnizat p_____ o perioadă scurtă și costul serviciului a cărui furnizare este garantată p_____ o perioadă minimă de 1 an/2 ani, p_____ a justifica valoarea despăgubirilor percepute în cazul denunțării contractului înainte de încheierea perioadei minime.

Suma prevăzută cu titlu de despăgubire în cazul denunțării contractului de către client înainte de expirarea perioadei minime este o sumă fixă stabilită anticipat de pârâtă p_____ fiecare lună rămasă până la expirarea duratei minime, fără corelație cu prejudiciul suferit efectiv de pârâtă (în cazul ofertelor aferente abonamentului RED 59 diferența de preț variază foarte mult de la un telefon la altul, fiind cuprinsă între 68 și 570 euro conform tabelului de la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX), fiind aplicabile în cauză dispozițiile alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000.

În temeiul art. 13 alin. 2 raportat la art. 16 din Legea nr. 193/2000, tribunalul va aplica pârâtei V_______ R______ SA sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei (la nivelul minimului special) p_____ încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 care interzice profesioniștilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, tribunalul va obligă pârâta V_______ R______ SA să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale. Tribunalul are în vedere faptul că potrivit precizării depuse de pârâtă la termenul din 15.10.2015 clauze similare celor constatate ca fiind abuzive în cauza de față sunt cuprinse și în alte contracte aflate în derulare.

Tribunalul va admite excepția lipsei calității procesuale active pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienții pârâtei a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive și va respinge acest capăt de cerere ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă întrucât o asemenea măsură nu poate fi solicitată instanței de A__________ Națională p_____ Protecția C_____________ în procedura reglementată de art. 12 alin. 1 și 2 și art. 13 din Legea nr. 193/2000. Restituirea acestor sume poate fi solicitată într-un eventual litigiu demarat de consumatorii care se consideră prejudiciați, în condițiile art. 14 din Legea nr. 193/2000.”

Împotriva sentinței civile anterior menționate , pârâta V_______ R______ S.A. a declarat apel , solicitând schimbarea în parte a sentinței atacate și, ca urmare a rejudecării cauzei, anularea procesului – verbal de constatare a contravenției.

În motivarea apelului, în esență, apelanta – pârâtă a susținut că sentința este nelegală și netemeinică. Prima instanță a ignorat faptul că pârâta a eliminat unele clauze considerate abuziv (clauzele 10.4, 10.5, 18.2 lit. a) și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.3, 19.9.4 și 19.9.6 din TCG), constatarea caracterului abuziv al acestor prevederi fiind lipsită de obiect. Legislația specială în domeniul protecției consumatorului – art. 84 din Legea nr. 296/2004, art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2011 - garantează profesionistului dreptul de a încasa o justă despăgubire în caz de denunțare unilaterală de către consumator, fiind inechitabil și injust ca un subiect de drept să iasă dintr-o relație contractuală în mod discreționar, fără a acoperi pierderile pe care partenerul său contractual le-ar suporta din acest motiv. Clauza de compensare în caz de denunțare unilaterală respectă rigorile instituite de Legea nr. 193/2000; prima instanță în mod greșit a reținut că documentele contractuale ale V_______ stabilesc o sumă fixă cu titlu de despăgubire, în realitate cuantumul despăgubirii fiind unul variabil, valoarea exactă a acestei despăgubiri fiind determinată special p_____ fiecare consumator – ceea ce datorează consumatorul este rezultatul aplicării formulei care are o componentă fixă, nu componenta fixă în sine; valoarea medie a costurilor acoperă pierderile suferite de pârâtă în caz de denunțare unilaterală de către consumator, reprezintă limita maximă de răspundere a consumatorului, și este stabilită prin raportare la serviciile efectiv utilizate de un consumator, fiind justificată și proporțională cu scopul urmărit, și asigurând nediscriminatoriu limitarea răspunderii juridice a c_____________ în relația acestora cu pârâta. Existența unui echilibru al clauzelor contractuale nu reclamă simetria clauzelor de compensare; în primul rând, pârâta nu are dreptul contractual sau legal de denunțare a contractului încheiat cu consumatorul, motiv p_____ care o clauză accesorie de compensare din motivul rezilierii contractului la inițiativa sau din vina profesionistului nu ar avea obiect de protecție; în al doilea rând, prin art. 14.1 din TCG, s-a stabilit o clauză de compensare aplicabilă în beneficiul consumatorului, în cazul în care pârâta nu și-ar executa obligațiile contractuale, astfel că situația de excepție reglementată de alin. (1) lit. r) din anexa la Legea nr. 193/2000 nu este incidentă; de altfel, alin. (1) lit. r) din anexa la Legea nr. 193/2000 nici nu reclamă simetria clauzelor de compensare sugerată de prima instanță. Limitarea răspunderii pârâtei nu afectează echilibrul contractual; ipoteza reglementată de alin. (1) lit. k) din anexa la Legea nr. 193/2000 nu se regăsește în documentele contractuale ale pârâtei; este naturală limitarea răspunderii profesionistului la consecința directă a nefuncționării / funcționării necorespunzătoare a serviciilor, p_____ evitarea situațiilor de abuz din partea c_____________; nu numai răspunderea profesionistului, ci și răspunderea consumatorului este limitată, clauzele de compensare în caz de denunțare unilaterală predeterminând plafonul maxim de răspundere al consumatorului. Consumatorul este corect informat asupra cadrului contractual incident și semnează contractul în deplină cunoștință de cauză; prevederile clauzei 9 alin. (2) din CCP au rolul de a atrage atenția consumatorului asupra implicațiilor semnării contractului p_____ furnizarea de servicii de comunicații electronice, iar volumul ridicat de informații conținut de documentele contractuale este determinat este impus de legislația specială în domeniul comunicațiilor electronice, care instituie o ________ măsuri suplimentare cu privire la documentele contractuale ale furnizorilor (art. 51 din O.U.G. nr. 111/2011). Recuperarea subvenției se realizează liniar, pe toată durata minimă de derulare a contractului, o cotă din valoarea abonamentului lunar fiind destinată acoperirii costului de achiziție de către pârâtă a terminalului pus la dispoziția utilizatorului; scopul principal al pârâtei este prestarea de servicii de comunicații electronice, nu vânzarea de terminale sau alte echipamente de comunicații mobile, iar achiziționarea de terminale / echipamente de comunicații electronice este expresia liberei manifestări de voință a utilizatorului final. Așadar, clauzele analizate de instanța de fond nu sunt abuzive, motiv p_____ care nici sancționarea contravențională a pârâtei cu suma de 200 lei nu are caracter temeinic, nici modificarea contractelor de adeziune în curs de executare nu se justifică.

În drept, apelanta – reclamantă a invocat art. 84 din Legea nr. 296/2004, alin. (1) lit. j), k) și r) din Anexa la Legea nr. 193/2000, art. 50 și urm. din O.U.G. nr. 111/2011.

Intimata – reclamantă a depus întâmpinare , prin care a solicitat respingerea ca nefondat a apelului declarat, susținând, în esență, că sentința atacată este legală și temeinică.

Apelanta – pârâtă a depus răspuns la întâmpinare , prin care a solicitat înlăturarea apărărilor intimatei – reclamante și admiterea apelului.

Apelanta – pârâtă a mai solicitat constatarea efectelor autorității de lucru judecat ( a efectului negativ sau a efectului pozitiv) a deciziei civile nr. 223A/02.02.207 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. xxxxx/3/2015*, între cauza care formează obiectul prezentului dosar și cauza care formează obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015* existând identitate de părți, obiect și cauză.

Analizând sentința apelată în raport cu actele și lucrările dosarului, cu motivele de apel invocate și cu dispozițiile legale incidente , Curtea reține:

Potrivit art. 482 raportat la art. 248 din C.proc.civ., Curtea va analiza cu prioritate apărarea apelantei – pârâte referitoare la a__________ / puterea de lucru judecat a deciziei civile nr. 223A/02.02.2017 pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. xxxxx/3/2015*, dat fiind faptul admiterea unei excepții face de prisos cercetarea fondului raportului juridic dedus judecății.

Prin cererea de chemare în judecată care a format obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015* , soluționată definitiv prin decizia civilă nr. 223A/02.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2015*, reclamantul Comisariatul Regional Protecția C_____________ Regiunea Sud Muntenia Ploiești, în contradictoriu cu pârâta V_______ Romania S.A., a solicitat constatarea caracterului abuziv, potrivit lit. r) din Anexa la Legea nr. 193/2000, al clauzelor 5.1 din Clauzele contractuale principale (CPP) și al clauzelor 9.1 și 10.3. din Termenii și condițiile generale (TCG) din contractul nr. xxxxxxxx/04.09.2014 încheiat între consumatorul D___ A_____ și V_______ R______ S.A. privind un abonament RED 25, astfel cum au fost stabilite prin procesul-verbal nr. xxxxxxx/10.07.2013, aplicarea sancțiunii contravenționale corespunzătoare și obligarea pârâtei la modificarea contractelor de adeziune în curs de executare, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale a pârâtei, în sensul înlăturării din cuprinsul lor a clauzelor similare celor menționate, care permit profesionistului obținerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor în sumă echivalentă și p_____ consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist.

Prin cererea de chemare în judecată care formează obiectul prezentului dosar nr. XXXXXXXXXXX , reclamanta A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ S.A., a solicitat constatarea caracterului abuziv, potrivit lit. j) din Anexa la Legea nr. 193/2000, al clauzelor 5.1 și 9.2 din Clauzele contractuale principale (CCP) și al clauzelor 10.3, 10.4, 10.5, 18.2 lit. a) și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.6 din Termenii și condițiile generale (TCG) din contractele _________ nr. xxxxxxxx/31.01.2013, _________ nr. xxxxxxxx/18.12.2013, _________ xxxxxxxx/20.09.2013, _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 și _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013, privind furnizarea de internet, astfel cum au fost stabilite prin procesului-verbal nr. xxxxxxx/749/21.02.2014, aplicarea sancțiunii contravenționale corespunzătoare și obligarea pârâtei la modificarea tuturor contractelor de adeziune în curs de executare, precum și la eliminarea clauzelor abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.

Potrivit art. 430 alin. (1) din C.proc.civ. , ” hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată ”.

Efectul negativ al lucrului judecat este reglementat de art. 431 alin. (1) din C.proc.civ. , se invocă prin intermediul excepției autorității de lucru judecat, și constă în imposibilitatea reluării aceleiași judecăți, în condițiile existenței unei identități de părți, obiect și cauză; admiterea excepției autorității de lucru judecat este așadar condiționată de reținerea unei identități de părți, obiect și cauză între cele două litigii analizate.

Efectul pozitiv al lucrului judecat este reglementat de art. 431 alin. (2) din C.proc.civ. și constă în posibilitatea oricărei părți de a opune lucrul anterior judecat, într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.

În cauză nu se poate reține efectul negativ al lucrului judecat prin decizia civilă nr. 223A/02.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2015*, în condițiile în care nu există nici identitate de obiect (în dosarul nr. XXXXXXXXXXX fiind solicitată constatarea caracterului abuziv al clauzelor 5.1 din CPP și 10.3 din TCG din cuprinsul unor contracte de furnizare de internet , iar în dosarul nr. xxxxx/3/2015* fiind solicitată constatarea caracterului abuziv al clauzelor 5.1 din CPP și 10.3 din TCG din cuprinsul unui contract de furnizare de servicii de comunicații electronice – RED 25 , clauze al căror conținut nu este identic), nici identitate de cauză – situație de fapt calificată juridic (în dosarul nr. XXXXXXXXXXX fiind dedus judecății caracterul abuziv al clauzelor prin raportare la lit. j) din anexa la Legea nr. 193/2000, iar în dosarul nr. xxxxx/3/2015* fiind dedus judecății caracterul abuziv al clauzelor prin raportare la lit. r) din anexa la Legea nr. 193/2000).

În cauză nu se poate reține nici efectul pozitiv al lucrului judecat prin decizia civilă nr. 223A/02.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2015*, în condițiile în care aspectele invocate de apelanta – pârâtă ca fiind tranșate cu putere de lucru judecat în acest din urmă dosar (lipsa dreptului V_______ de a denunța unilateral contractul, caracterul justificat al despăgubirii solicitate de V_______ în contrapartida dreptului de denunțare al consumatorului și neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000) nu se analizează în abstract, ci prin raportare la întregul cadru contractual concret, iar prevederile contractuale deduse judecății în cele două litigii nu doar că nu sunt identice, dar nici măcar nu vizează prestarea acelorași servicii. Altfel spus, considerentele legate de anumite clauze dintr-un contract de furnizare servicii de comunicații electronice nu pot fi extinse la clauzele similare din toate celelalte tipuri de contracte încheiate de același profesionist.

P_____ aceste considerente apreciind că decizia civilă nr. 223A/02.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2015* nu se impune în prezenta cauză nici cu autoritate, nici cu putere de lucru judecat, Curtea va analiza în continuare criticile prezentate de apelanta – pârâtă prin cererea de apel.

Critica referitoare la ignorarea de către instanța de fond a faptului că pârâta a eliminat unele clauze considerate abuzive de către reclamantă , cu consecința că solicitarea de constatare a caracterului abuziv este lipsită de obiect, este neîntemeiată.

Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat obligarea pârâtei atât la modificarea contractelor aflate în curs de executare, cât și obligarea la eliminarea clauzelor abuzive din contractele destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale (contractele care vor fi încheiate în viitor). Or, în condițiile în care, prin precizarea depusă la termenul din data de 15.10.2015 (filele 12-14 dosar fond), pârâta a nu a învederat că ar fi fost modificate clauzele 18.2 lit. a) și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.3, 19.9.4 și 19.9.6 sau eliminate clauzele 10.4 și 10.5 din contractele aflate în curs de executare, ci doar TCG aplicabile noilor contracte, nu se poate reține că solicitarea de constatare a caracterului abuziv al clauzelor 10.4, 10.5, 18.2 lit. a) și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.3, 19.9.4 și 19.9.6 ar fi lipsită de obiect.

Referitor la garantarea în legislația specială în domeniul protecției consumatorului, p_____ profesionist, a dreptului de a fi despăgubit în caz de denunțare unilaterală de către consumator , potrivit art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, ”dreptul consumatorului la denunțarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înțelegere între părți, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept. Drepturile părților referitoare la o justă despăgubire nu vor fi afectate în cazul denunțării unilaterale” , iar potrivit art. 51 alin. (7) din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, ” î n toate cazurile în care contractul încheiat prevede p_____ furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să notifice în avans abonatului cu privire la intenția sa și la modificările pe care urmează să le efectueze. Începând cu momentul primirii notificării, abonatul trebuie să beneficieze de un termen de cel puțin 30 de zile p_____ exercitarea cu bună-credință a dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri ”.

Alin. (1) lit. j) din Anexa la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori prevede însă că ” s unt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care : […] restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care: […] profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale ”.

Așadar, î n acord cu apelanta – pârâtă, Curtea reține că, în cazul denunțării unilaterale a contractului de către consumator, profesionistul - cocontractant are dreptul de a primi juste despăgubiri p_____ pierderile suferite ca urmare a încetării intempestive a convenției, deci despăgubiri corespunzătoare prejudiciului încercat.

Stabilirea în contract, p_____ ipoteza denunțării unilaterale a contractului de către consumator, a unei sume fixe, evaluate abstract (fără a ține cont de împrejurările în care a intervenit denunțarea convenției și de consecințele unei astfel de măsuri), are însă un caracter abuziv; o despăgubire stabilită la modul general, necorelată cu prejudiciul efectiv suferit de către profesionist, nu are caracter just, neîncadrându-se în prevederea art. 84 din Legea nr. 296/2004.

Contrar susținerilor apelantei – pârâte și în acord cu instanța de fond, Curtea apreciază că despăgubirea datorată de consumator în cazul denunțării unilaterale a contractului nu are caracter variabil, ci caracter fix. Este adevărat că determinarea în concret a despăgubirii presupune aplicarea unei formule de calcul în care ____________________________________ serviciilor de care consumatorul a beneficiat, perioada contractuală totală, perioada scursă între intrarea în vigoare a contractului și denunțarea acestuia), însă în cazul tuturor c_____________ care contractează același serviciu, p_____ aceeași durată contractuală, și care denunță contractul după aceeași perioadă scursă de la încheierea contractului, valoarea despăgubirii va fi aceeași, independentă de împrejurările concrete în care intervine denunțarea contractului, nu specifică fiecărei relații contractuale; or, nu se poate susține că într-o anumită perioadă, în condițiile în care prețul echipamentelor procurate de profesionist și al serviciilor prestate de acesta nu este constant, în toate cazurile în care componentele variabile anterior menționate au aceleași valori profesionistul suferă același prejudiciu.

Nu este contestat faptul că, în cazul încetării convenției anterior expirării perioadei minime contractuale, consumatorul rămâne cu anumite beneficii, iar profesionistul înregistrează anumite pierderi, însă despăgubirea pe care primul trebuie să o achite celui din urmă trebuie să fie corespunzătoare respectivelor beneficii / pierderi, respectiv să fie justă. Or, din elementele prezentate instanței nu reiese că, în cazul unei denunțări unilaterale a contractului, sumele determinate potrivit convenției reprezintă într-adevăr costurile pe care pârâta trebuie să le acopere.

De asemenea, orice consumator poate evita plata despăgubirii prevăzute în contract prin folosirea serviciilor până la încetarea perioadei contractuale; însă, potrivit alin. (1) lit. j) din Anexa la Legea nr. 193/2000, cuantumul despăgubirii nu trebuie însă să fie unul de așa natură încât exercitarea în concret a dreptului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul să fie practic restrânsă sau anulată (consumatorul să fie nevoit să continue relația contractuală doar p_____ a evita plata de despăgubiri împovărătoare). Or, în cauză, astfel cum instanța de fond corect a remarcat, posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, sub forma despăgubirilor evaluate convențional.

Stabilirea unei limite maxime a despăgubirilor nu presupune în mod automat că această limită reflectă fidel prejudiciul pe care profesionistul îl va suferi în urma denunțării unilaterale a contractului.

Stabilirea cuantumului despăgubirii prin raportare la serviciile efectiv utilizate de consumator este o măsură justificată, proporțională și nediscriminatorie. Prin prevederile contractuale analizate în cauză cuantumul despăgubirii nu este particularizat la situația fiecărui consumator, ci, astfel cum Curtea a reținut mai sus, cuantumul despăgubirii este același în cazul tuturor c_____________ care contractează același serviciu, p_____ aceeași durată contractuală, și care denunță contractul după aceeași perioadă scursă de la încheierea contractului, independent de împrejurările concrete în care intervine denunțarea contractului; nediscriminarea nu presupune aplicarea unui tratament identic unor situații diferite.

Nu poate fi reținută nici critica referitoare la faptul că existența unui echilibru al clauzelor contractuale nu reclamă simetria clauzelor de compensare .

În primul rând, Curtea constată că primul paragraf al paginii 27 a sentinței are următoarea formulare: ”așadar, în timp ce posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, pârâta își limitează propria răspundere p_____ neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate, ceea ce creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, conferind clauzelor referitoare la despăgubirile datorate de client un caracter abuziv”.

Astfel, contrar celor susținute de apelanta – pârâtă, prima instanță nu a reținut existența unui dezechilibru contractual ca urmare a faptului că pârâta nu a prevăzut o clauză simetrică de despăgubire în favoarea consumatorului care să fie aplicabilă în ipoteza rezilierii contractului la inițiativa sau din vina profesionistului (acest considerent, care se regăsește în al patrulea paragraf al paginii 23 a sentinței, a fost menționat de instanță ca fiind reținut de reclamantă cu ocazia verificării efectuate de aceasta din urmă), ci ca urmare a faptului că răspunderea pârâtei este limitată în cazul unei neîndepliniri a obligațiilor contractuale ale acesteia, în timp ce consumatorul este ținut să acopere în întregime contravaloarea serviciilor contracte, chiar dacă de la un anumit moment nu mai beneficiază de acestea.

Apoi, clauzele contractuale au fost analizate în cauză din perspectiva art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 și a alin. (1) lit. j) din Anexa la lege , nu din perspectiva alin. (1) lit. r) din aceeași anexă , motiv p_____ care referirile apelantei – pârâte la alin. (1) lit. r) din anexa la lege sunt străine de considerentele sentinței și, pe cale de consecință, nu vor fi analizate de Curte.

Din perspectiva art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 , Curtea apreciază că prevederea contractuală care impune consumatorului plata de despăgubiri în cazul denunțării contractului creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, însă nu p_____ considerentul reținut de prima instanță ( posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, în timp ce pârâta își limitează propria răspundere p_____ neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate ), ci p_____ că, potrivit acestei prevederi, consumatorul este practic obligat la plata contravalorii unor servicii deși obligația profesionistului de a presta respectivele servicii nu mai subzistă; prevederea care impune subzistența unei obligații ulterior încetării obligației celeilalte părți produce indubitabil un dezechilibru contractual semnificativ.

Clauza care prevede reducerea proporțională a taxei lunare în cazul unor defecțiuni în sistem nu este de natură a echilibra obligațiile contractuale, deoarece situațiile reglementate de clauzele în discuție nu sunt similare – în cazul prevederii contractuale care instituie despăgubiri în sarcina consumatorului, acesta din urmă este ținut la plata contravalorii unor servicii deși obligația profesionistului de a presta respectivele servicii nu mai subzistă, în timp ce în cazul clauzei 14.1 din TCG, absolvirea consumatorului de obligația de plată a prețului serviciilor corespunde pe deplin neîndeplinirii de către profesionist a obligației de prestare a serviciilor.

În ceea ce privește critica referitoare la faptul că limitarea răspunderii V_______ nu afectează echilibrul contractual , Curtea constată că apelanta – pârâtă a susținut că ipoteza reglementată de alin. (1) lit. k) din Anexa la Legea nr. 193/2000 nu este incidentă în cauză. Or, în condițiile în care, astfel cum Curtea a reținut și mai sus, caracterul abuziv al clauzelor contractuale a fost constatat potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 și alin. (1) lit. j) din Anexa la lege, și apărările referitoare la respectarea interdicției stabilite de alin. (1) lit. k) din Anexa la Legea nr. 193/2000 sunt străine de hotărârea atacată, motiv p_____ care nu se impune analizarea acestora.

Referitor la informarea corectă a consumatorului asupra cadrului contractual incident și semnarea contractului în deplină cunoștință de cauză , Curtea reține, în acord cu instanța de fond, că simpla menționare, la clauza 9.2 din CCP Partea a II-a că, la încheierea contractului, clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG”, inclusiv clauza 5 din CCP Partea a II-a, nu poate fi considerată o dovadă a acceptării benevole, în deplină cunoștință de cauză, de către consumator, a clauzelor referitoare la despăgubiri, în condițiile în care însăși clauza ”de acceptare” are caracter preformulat (nenegociat), iar volumul mare de informații cuprins în CCP și TCG îngreunează considerabil parcurgerea și înțelegerea de către client a clauzelor care instituie obligații în sarcina sa. De altfel, în cauză nici nu a fost contestat caracterul preformulat al clauzelor privind despăgubirile datorate de client.

Art. 51 din O.U.G. nr. 111/2011 impune introducerea în contractele încheiate de utilizatorii finali p_____ a beneficia de servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului a unei serii de clauze minimale, care însă nu ________________________ interdicțiile stabilite de Legea nr. 193/2000. Prevederile contractuale nu sunt abuzive prin complexitatea lor, ci prin conținut, astfel că obligația respectării art. 51 din O.U.G. nr. 111/2011 se poate concilia pe deplin cu obligația respectării art. 1 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 .

Nu se poate reține nici că recuperarea subvenției se realizează liniar pe toată durata minimă de derulare a contractului , în condițiile în care, astfel cum prima instanță în mod corect a reținut, p_____ a primi un echipament electronic la un preț mult mai scăzut decât cel practicat p_____ vânzarea aceluiași echipament electronic fără încheierea unui abonament, clientul trebuie să încheie un abonament cu valoare foarte mare raportat la prețul acelorași servicii oferite fără echipament; această diferență mare de valoare între abonamentul care implică un echipament și cel care nu implică un echipament relevă faptul că recuperarea diferenței de preț p_____ echipament se face de către profesionist într-un timp scurt, nu pe toată durata contractuală. Or, în condițiile în care pârâta recuperează într-un timp scurt contravaloarea echipamentului, iar ulterior denunțării contractului nu mai trebuie să presteze serviciul contractat, este clar că suma solicitată cu titlu de despăgubire în temeiul clauzelor analizate nu reflectă valoarea prejudiciului suferit din încetarea înainte de termen a raporturilor contractuale.

Faptul că încheierea contractelor se face ca urmare a manifestării de voință a clienților nu o absolvă pe pârâtă de obligația de a nu stipula clauze abuzive în contractele respective.

P_____ aceste considerente, Curtea apreciază ca legală și temeinică soluția instanței de fond de constatare a caracterului abuziv al clauzelor individualizate în dispozitivul sentinței, situație în care și amenda contravențională, și obligația de modificare a contractelor de adeziune în curs de executare au fost stabilite cu temei.

În consecință, în temeiul art. 480 alin. (1) din C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat.

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă V_______ R______ SA , cu sediul procesual ales la S.C.A. T________, G______ & Asociații, în sector 1, București, s tr. Lisabona, nr. 3 , împotriva s entinței civile nr.8254/20.11.2015 pronunțate de Tribunalul București – Secția a II-a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata-reclamantă A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ , cu sediul în sector 1, București, _________________________ , ca nefondat.

Definitivă.

Pronunțată astăzi, 26.10.2017, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei.

P_________, JUDECĂTOR,

M___ M______ P________ M_____ C_______ I____

GREFIER

P______ A______

Sursa: Rolii.ro

Taguri: Vodafone  reclamatie Vodafone  clauze abuzive  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)  Protectia Consumatorului  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProceseUn client Credius obtine in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari

Un client Credius a obtinut in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari. El a invocat articolul din Codul Civil privind leziunea ca viciu de consimtamant. "Potrivit art. 1221 alin. 1 C.civ., există leziune atunci când una detalii

Hotararea judecatoriei prin care Aedificium, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, si statul sunt obligati sa achite unui client prima de stat

Sentinta Judecatoriei Sector 1 prin care statul, prin Ministerul Dezvoltarii, si Aedficium Banca pentru Locuinte, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, sunt obligati sa achite prima de stat unui fost client al bancii care, similiar cu restul clientilor, nu au mai primit banii detalii

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi: 724/2017
03-03-2017
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat R O M detalii

Vodafone, obligata de judecatori sa despagubeasca un abonat caruia a refuzat sa-i repare un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi (decizia instantei)

Decizia instantei de judecata prin care Vodafone este obligata sa despagubeasca un abonat caruia nu a vrut sa-i inlocuiasca, timp de trei ani, un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi pe el. Vodafone a fost obligata de judecatori sa-i plateasca omului si dobanda legala penalizatoare pe detalii

  

Ultimele Comentarii