BANCI | Noutati Guvern

Guvernul a adoptat prin OUG Programul Noua Casa: creditul maxim creste la 119.000 de euro pentru locuintele noi, insa este nevoie de avans de 15%; avansul ramane 5% la creditele pentru apartamentele de maxim 66.500 de euro

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-07-31 16:55

Guvernul a adoptat astazi o Ordonanta de Urgenta (OUG) privind modificarea Programului Prima Casa, care se va numi Noua Casa.

Principala modificare se refera la majorarea creditului maxim care se poate obtine in cadrul programului, pentru cumpararea de locuinte noi, pana la 119.000 de euro, dar si cu majorarea avansului de la 5% la 15%.

Avansul ramane la 5% la creditele pentru achizitia de apartamente cu valori de maxim 66.500 de euro.

Guvernul s-a balbait inainte de adoptarea acestei OUG. Initial, a publicat un proiect prin care avansul era majorat la 15% pentru toate locuintele noi (construite in urma cu cel mult 5 ani), in timp ce pentru cele vechi era mentinut la 5%, valoarea creditului fiind dublata pentru toate categoriile de locuinte. (vezi aici detalii)

Declaratia purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu:

"Un alt proiect de act normativ, de aceasta dată, atât pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor, dar și pentru modificarea modului de aplicare a programului de stimulare a achizițiilor imobiliare ”Prima casă” a fost modificat şi adoptat în ședința de guvern de ieri.

Programul se va denumi ”Noua casă” şi se modifică în sensul în care se creează posibilitatea pentru familiile tinere care îşi doresc să achiziționeze o locuință cu un spaţiu mai mare decât putea achiziționa prin programul Prima casă în limita plafonului de 70.000 de euro, respectiv locuințe de până la 120 de metri pătrați, în funcţie de oferta imobiliară, desigur, prin acest proiect de ordonanță de urgenţă se creează posibilitatea ca aceștia să beneficieze de garanții de stat pentru achiziția unei locuințe de până la 140.000 de euro, garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi cu un avans de 15% din valoarea achiziției.

Practic, programul ”Prima casă” devine ”Noua casă” şi extinde aria beneficiarilor care pot accesa la această facilitate de garanții de stat pentru achiziția de locuințe în două categorii principale.

Avem, pe de o parte, plafonul de 70.000 de euro, cu garanții de stat de 50% şi avans 5% din valoarea achiziției, ceea ce a funcționat şi în cadrul programului ”Prima casă” şi va funcționa în continuare şi se adaugă o nouă categorie de beneficiari, cei care doresc să achiziționeze locuințe cu valoare până la 140.000 de euro, cu garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi un avans de 15% din valoarea achiziției."

Textul OUG publicat de Guvern:

PROIECT ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"

Având în vedere:

- că accesul la credit în vederea achiziției unei locuinţe a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducând la imposibilitatea acestora de a-şi schimba
locuința în raport cu nevoile de locuit ale acestora şi/sau cu creşterea numărului membrilor familiei;

- că în prezent modificările aduse prin Legea nr. 40/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor
măsuri de aplicare a acestuia sunt restrictive, de natură a înlătura de la accesarea programului o categorie de persoane care se încadra inițial în program;

- că neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește menținerea pieței imobiliare la un nivel satisfăcător,
ceea ce ar determina sincope în susținerea sectoarelor orizontale adiacente și perturbarea fluxurilor specifice cu efect antrenant în economie;

- că măsurile a căror reglementare nu poate fi amânată sunt destinate contracarării principalelor efecte ale crizei financiare, în principal pentru a stopa scăderea volumului investițiilor, contracţia tuturor industriilor adiacente sectorului imobiliar şi implicit disponibilizările de personal;

- că neadoptarea unor măsuri imediate, pe calea unei ordonanţe de urgenţă, care să contracareze efectele pandemiei cu COVID-19 și ale crizei economice, ar conduce la amplificarea dificultăţilor de accesare a creditelor garantate pentru achiziția de locuințe, fiind de natură să limiteze accesul familiilor la locuinţe şi la asigurarea unor condiţii decente de viaţă şi locuit pentru acestea,

- că în condițiile neadoptării măsurilor propuse se poate afecta grav situația persoanelor fizice care se confruntă cu dificultăți în accesarea creditelor bancare necesare achiziționării de locuințe pe perioada manifestării efectelor răspândirii virusului SARS-CoV2, este necesară implementarea în regim de urgență a unui
mecanism consacrat de susținere a accesului beneficiarilor la credite destinate achiziționării unei locuințe;

- că în contextul pandemiei COVID 19 s-a generat o tendință de blocare a tranzactiilor pe piața imobiliară, date fiind măsurile instituite în perioada stării de urgență, precum și a stării de alertă, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri
adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, prin asigurarea unor produse de finanțare-garantare care și-au dovedit în timp eficiența și efectele pozitive, mobilizatoare de fluxuri financiare și antrenante în economie;

- necesitatea eliminării unor componente ale Programului mai puțin accesate și care presupun un efort birocratic și operațional susținut, cu ocazia resistematizării celorlalte elemente componente ale mecanismului de finanțare-garantare;

- că prin neadoptarea ordonanței de urgenţă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
368/2009, cu modificările și completările ulterioare s-ar crea grave diferențe de tratament juridic între beneficiarii care au putut achiziționa locuințe în condiții mai avantajoase, beneficiind fără restricțiile impuse prin Legea nr.40/2020 de sprijinul statului și persoanele fizice care intenționează să finanțeze achiziția de locuințe prin credite garantate în cadrul Programului;

Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public şi strategic și sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. ”Titlul va avea următorul cuprins: "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă»”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

” (1) Se aprobă programul "Noua casă", denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția
unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat.

(1^1) Prin locuinţă în sensul programului "Noua casă" se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile
de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

(1^2) Prin locuinţă nouă în sensul programului "Noua casă" se înţelege orice locuinţă, astfel cum este definită la alin. (1^1), recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.

(1^3) În sensul programului "Noua casă", locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi.

(2) Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantate, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent
de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art.26 alin.(2) și alin.(5) și art. 29 alin.(1) lit.e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 republicată, în favoarea instituțiilor de credit care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul Programului.

(3^1) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., şi finanţator, proporţional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (3^3).

Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori.

(3^2) În limita plafonului alocat şi utilizat, finanţatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul să transfere portofoliul de credite acordate către alţi finanţatori eligibili din cadrul Programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare, cu condiţia notificării beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate rămân valabile fără îndeplinirea altor formalităţi. Condiţiile privind transferul, precum şi orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3^3) Valoarea finanțării destinate achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1^2) și (1^3) este de maximum 140.000 EUR, echivalent lei și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Valoarea finanțării destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum
95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.”

(4) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii acordă garanțiile prevăzute la alin.(3) constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(5) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Noua casă", precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului.

(7) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu
sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(7^1) Prevederile art. 2380 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, nu se aplică ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinţe în cadrul Programului.

(7^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul Programului şi/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(7^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), dispozițiile legislaţiei în domeniul gazelor naturale şi în domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi servitute, precum şi a oricăror alte servituţi de interes public, se aplică în mod corespunzător.

(7^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garanţiei, în cazul în care locuinţa achiziţionată iniţial în cadrul Programului este improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită unor vicii ascunse ori provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii
unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, cu respectarea normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi cu condiţia ca valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost
evaluată în condiţiile legii, să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

(7^5) În cazul rezoluţiunii în condiţiile legii a contractului de vânzare-cumpărare a locuinţelor achiziţionate, ca efect al garanţiei contra viciilor ascunse ale bunului vândut, beneficiarul poate achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, cu
condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului.

(7^6) În cazul provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, beneficiarul va putea
achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului. Prin locuinţă improprie utilizării în sensul Programului se înţelege locuinţa afectată de daune constatate şi evaluate la o valoare
de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial.

(7^7) În situaţia prevăzută la alin. (7^6), dacă beneficiarul solicită continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garanţiei, potrivit alin. (7^4), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, în calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de
despăgubire provenite din poliţa de asigurare a locuinţei devenite improprie utilizării, îşi pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor
de despăgubire de către asigurator, în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului. Valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condiţiile legii, trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

(7^8) În baza contractului de garantare novat, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, ipoteca legală a finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novaţiei prevăzute la alin. (7^4), se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu
procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de
plată a garanţiei de către finanţator la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(7^9) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind imobilul ipotecat, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări
ale destinaţiei părţilor comune, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.

(7^10) În cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare prevăzute la alin. (7) şi (7^8) se radiază în condiţiile legii
și nu se percepe comision de rambursare anticipată.

(8) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare se efectuează de
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(8^1) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării
silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului.

(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (8), se efectuează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (10^2) şi (10^3) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3).

(10^1) Prevederile alin. (8), (8^1) şi (9) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.

(10^2) Prin excepţie de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate
potrivit alin. (10^1) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi
conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.

(10^3) Dacă creanţa statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii preţului potrivit alin. (10^2), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanţei, organele competente ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(10^4) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către finanţator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de
garantare după declararea exigibilităţii anticipate a finanţării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura şi condiţiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanţator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligaţii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanţiei. De la data aprobării
solicitării se întrerupe termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(10^5) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după repunerea în drepturi şi obligaţii a beneficiarului Programului, potrivit alin. (10^4), acesta datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit şi de garantare.

(10^6) În cazul aprobării de către finanţator a solicitării prevăzute la alin. (10^4), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanţatorul restituie către Ministerul
Finanţelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanţiei, care reîntregesc cheltuiala efectuată.

(10^7) Finanţatorul poate solicita Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plată a garanţiei cel mai
târziu până în penultima zi de efectuare a plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.

(10^8) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita preţul locuinţei prin
contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanţatorului care acordă creditul.

(10^9) În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autorităţile publice locale, Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi
pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar şi în cazul diminuării acestor cote-părţi, cu condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului.”

3. Articolul 1^1 va avea următorul cuprins:

”Art.1^1

Avansul reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată se plătește de către beneficiar, după cum urmează:

a) minimum 15% din preţul de achiziţie al locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. (1^2) și (1^3);

b) minimum 5% din preţul de achiziţie al celorlalte categorii de locuinţe.”

4. Articolele 1^3 și 2^1 se abrogă.

Art. II.

” (1) În cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea programului "O familie, o casă" se înlocuieşte cu denumirea "Noua Casă".

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea normelor de implementare a
programului ”Prima Casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. III.

(1) Solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanțator.

(2) Contractele de garantare și promisiunile de garantare încheiate și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să producă efecte
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la data emiterii lor.

PRIM – MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Taguri: Programul Prima Casa  credite ipotecare  BT  Banca Transilvania  Prima Casa  banca  Programul Noua Casa  credite Prima Casa  credite imobiliare  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati GuvernSalariul minim net in 2021: 1.386 lei

Guvernul a anuntat ca salariul minim brut garantat in plata pentru anul 2021 va creste corelat cu inflatia, cu 70 de lei, de la 2.230 la 2.300 de lei. Salariul minim net se va majora astfel de la 1.346 lei la 1.386 lei in detalii

Guvernul a adoptat prin OUG Programul Noua Casa: creditul maxim creste la 119.000 de euro pentru locuintele noi, insa este nevoie de avans de 15%; avansul ramane 5% la creditele pentru apartamentele de maxim 66.500 de euro

Guvernul a adoptat astazi o Ordonanta de Urgenta (OUG) privind modificarea Programului Prima Casa, care se va numi Noua Casa. Principala modificare se refera la majorarea creditului maxim care se poate obtine in cadrul programului, pentru cumpararea de locuinte noi, pana la 119.000 de detalii

Ordonanta de Urgenta IMM Leasing de echipamente si utilaje a fost adoptata de Guvern

Guvernul a adoptat in sedinta din 16 iulie 2020 Ordonanta de Urgenta privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, prin care IMM-urile pot incheia cu firmele de leasing contracte de leasing financiar pentru achizitia detalii

Bancile au amanat ratele la credite pentru 200.000 de persoane fizice si firme, in baza OUG 37/2020

Bancile au amanat ratele la credite pentru 200.000 de persoane fizice si firme, pana la finalul acestui an, in baza OUG 37/2020, a anuntat astazi Guvernul. Ieri, 15 iunie, a fost ultima zi in care s-au mai putut face cereri de amanare a ratelor la credite in baza OUG 37/2020, insa detalii

  

Ultimele Comentarii