Criza COVID-19 | Noutati FGDB

Depozitele bancare garantate de FGDB reprezinta doua treimi din totalul depozitelor din bancile romanesti

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-08-29 12:09

FGDB (Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare) garantează depozitele bancare constituite de persoane fizice și întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României, conform unei informatii publicate de FGDB, in care se mai arata urmatoarele:

Actualmente, participă la FGDB un numar de 26 de instituţii de credit persoane juridice române, din care 25 de bănci şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP (Banca Centrală şi băncile cooperatiste afiliate).

Lista instituțiilor de credit participante la FGDB:

- Banca Transilvania

- Banca Comerciala Romana

- BRD Groupe Societe Generale

- Raiffeisen Bank

- Unicredit Bank

- CEC Bank

- Garanti Bank

- OTP Bank

- Banca Romaneasca

- Libra Bank

- Credit Europe Bank

- First Bank

- Alpha Bank

- Procredit Bank

- Intesa Sanpaolo

- Banca Feroviara

- Eximbank

- Banca Romana de Credite si Investitii

- BCR Banca pentru Locuinte

- Credit Agricole

- Idea Bank

- Vista Bank

- Patria Bank

- Porsche Bank

- Aedificium Banca pentru Locuinte

Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Depozitele deschise la sucursalele băncilor din state membre ale Uniunii Europene sunt garantate în țările de origine.

În România își desfășoară activitatea opt astfel de sucursale, conform Registrului Instituțiilor de Credit al BNR, la data 31.07.2020:

- ING BANK N.V. AMSTERDAM - Sucursala București

- BLOM BANK FRANCE S.A. PARIS - Sucursala România

- CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN - Sucursala România

- TBI Bank EAD Sofia - Sucursala București

- ALIOR BANK SA VARȘOVIA - Sucursala București

- BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE S.A. PARIS - Sucursala București

- BNP Paribas S.A. PARIS - Sucursala București

- BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD BUDAPESTA Sucursala București *

- HOIST FINANCE AB (PUBL) STOCKHOLM Sucursala București **

* până la data de 20.12.2019 a fost înscrisă sub denumirea Bank of China (Hungary) Budapesta Sucursala București; deschiderea operațională a sucursalei cel mai târziu la data de 01.09.2020.

** Sucursala intenționează să înceapă activitatea la data de 1 septembrie 2020. 

Sucursalele din România ale băncilor din alte state membre ale Uniunii Europene participă la schemele de garantare din țările de proveniență.

FGDB asigură plata compensațiilor către deponenții acestor sucursale, în numele schemelor de garantare din statele de origine.

Plata compensațiilor se face conform instrucțiunilor primite din partea schemei de garantare a depozitelor din statul membru de origine, dar dupa ce aceasta pune la dispoziția FGDB finanțarea necesară.

Plata compensațiilor se face în moneda în care a fost acordata finanțarea de către schema de garantare a depozitelor din statul membru de origine. Cooperarea dintre schemele de garantare a depozitelor din statele membre UE, în ceea ce privește plățile transfrontaliere este reglementată de Acordul multilateral EFDI de cooperare între schemele de garantare a depozitelor, la care FGDB a aderat în noiembrie 2016.

Pentru depozitele constituite în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Valoarea depozitelor garantate, in crestere cu 3,1%

În primul semestru al anului 2020, valoarea depozitelor eligibile (garantate de FGDB) a urmat traiectoria ascendentă a perioadelor anterioare, atingând la 30 iunie 2020 nivelul de 334,1 miliarde lei, în creștere cu 3,1% față de sfârșitul anului 2019.

 

Sporul semestrial s-a datorat cu precădere evoluției pozitive a depozitelor persoanelor fizice de valori inferioare plafonului de acoperire, denominate atât în lei cât și în valută, contrabalansând astfel scăderea consemnată în perioada de referință pe segmentul întreprinderilor.

Contribuția depozitelor persoanelor fizice la creșterea valorii depozitelor eligibile din primul semestru al anului 2020 a rămas majoritară, similar perioadelor anterioare.

La 30 iunie 2020, volumul depozitelor eligibile ale populației se ridica la 209,9 miliarde lei, în creștere cu 14,2 miliarde lei față de sfârșitul anului 2019 (variație semestrială de +7,3%).

 

Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au consemnat o evoluție opusă, diminuându-se pe parcursul primului semestru din anul 2020 cu aproximativ 4 miliarde lei, până la nivelul de 124,2 miliarde lei (variație semestrială de -3,2%).

Depozitele eligibile denominate în moneda națională și-au păstrat o pondere majoritară de 61,4% din volumul total al depozitelor eligibile și la finele semestrului I 2020, în pofida creșterii modeste cu 0,2%, până la 205,1 miliarde lei, înregistrate la 30 iunie 2020.

 

Contribuția cea mai însemnată la sporul semestrial al depozitelor eligibile a provenit din sfera depozitelor denominate în valută. Acestea s-au majorat cu 8,2% corespunzând unei creșteri de aproximativ 10 miliarde lei echivalent, atingând la sfârșitul perioadei de referință nivelul de 129 miliarde lei echivalent. Peste 80% din avansul depozitelor denominate în valută de pe parcursul primului semestru al anului 2020 a deținut-o componenta în euro.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 30 iunie 2020, acestea reprezentau 66,7% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 222,8 miliarde lei, în creștere cu 5,7% față de finele anului 2019.

La sfârșitul semestrului I 2020, depozitele acoperite ale persoanelor fizice se ridicau la 185 miliarde lei, în creștere cu 7,4% față de finele anului 2019, în timp ce depozitele acoperite ale persoanelor juridice s-au diminuat, față de aceeași perioadă, cu 1,5% până la nivelul de 37,8 miliarde lei.

În cazul persoanelor fizice, depozitele acoperite la 30 iunie 2020 reprezentau 88,1% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora, spre deosebire de persoanele juridice, ale căror depozite se situau preponderent peste plafonul de 100.000 euro. Din acest motiv, depozitele acoperite ale persoanelor juridice dețineau o pondere de numai 30,4% din valoarea depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE 

(ANEXA nr.1 a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare)

1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2).

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin.(1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013.

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv,
astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital.

9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.

Taguri: UniCredit Bank  First Bank  Patria Bank  BRD Groupe Societe Generale  statistici economice  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  OTP Bank  Raiffeisen Bank  ProCredit Bank  BT  Banca Transilvania  BCR Banca pentru Locuinte  Banca Comerciala Romana (BCR)  Garanti BBVA  Intesa Sanpaolo Bank  CEC Bank  BNP Paribas Personal Finance  Intreababanca.ro  Banca Romaneasca  Idea Bank  Credit Europe Bank  banca  Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)  Raiffeisen Banca pentru Locuinte  Credit Agricole  Eximbank  depozite bancare  Techventures Bank  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati FGDBDepozitele bancare garantate de FGDB au crescut cu 13 miliarde lei

FGDB (Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare) garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a detalii

Depozitele bancare garantate de FGDB reprezinta doua treimi din totalul depozitelor din bancile romanesti

FGDB (Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare) garantează depozitele bancare constituite de persoane fizice și întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României, conform detalii

Peste 80% din depozitele bancare sunt garantate

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) garantează depozitele bancare ale tuturor persoanelor fizice, precum și cele ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă, arata FGDB intr-un comunicat, in care mai mentioneaza urmatoarele:  În detalii

Depozitele bancare nu intra in campania electorala

Depozitele bancare nu intră în campania electorală (comunicat FGDB): Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), instituție de interes public, independentă și apolitică, se disociază de folosirea trunchiată și improprie a informațiilor și datelor detalii

  

Ultimele Comentarii