Informatii utile banci | Biroul de Credit

BCR: prelucrarea datelor personale la Biroul de Credit

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-08-30 09:57

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

1. Datele de identificare ale operatorilor

BCR, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, sector 6 si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

BCR si Biroul de Credit prelucreaza datele personale apartinand persoanelor vizate (solicitanti de credit, imprumutati, coplatitor, garanti) in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, inclusiv in procesul de ofertare, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a dvs., dupa caz, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si a riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

BCR are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului si riscul de credit, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, BCR prelucreaza informatiile indicate la punctul 4, inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul 2. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea BCR de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;

b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;

d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de coplatitor;

f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit, BCR va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, BCR va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal, primind de la Biroul de Credit oricare din informatiile de mai sus inregistrate pe numele dvs in Sistemul Biroului de Credit.

Ulterior acordarii creditului, BCR va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f), dupa caz, in functie de inregistrare. Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte1.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, BCR va transmite la Biroul de Credit datele dvs. de identificare si informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul 4 pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins intre 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii dvs. in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul 2.

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

BCR poate folosi in activitatea de creditare procese decizionale automatizate, inclusiv profilare, bazate pe instrumente si mecanisme de calcul partial sau complet automatizate, utilizate exclusiv cu scopul stabilirii capacitatii de rambursare a Imprumutatului si Coplatitorului(lor), precum si a efectuarii unor previziuni in ceea ce priveste comportamentul de plata in relatie cu BCR.

9. Drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoane vizate, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

a. dreptul de acces la date se poate exercita:

- printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau

- prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

- personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate;

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre BCR in analiza cererii de credit;

b. dreptul de rectificare a datelor;

c. dreptul de ștergere a datelor;

d. dreptul la restricționarea datelor;

e. dreptul de a ne opune prelucrarii,

pot fi exercitate:

- prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

- personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

f. dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

Acest drept poate fi exercitat prin refuzul de a semna prezenta cerere de credit.

g. dreptul de a ne adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru Participant - adresa de e-mail: DPO@bcr.ro

Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

Prevederile prezentei Informari referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit se completeaza cu prevederile Politicii de Confidentialitate disponibile pe site-ul BCR.

1 Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru evaluarea in timp util a riscului de credit, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (cum ar fi: deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon, date referitoare la relatii cu alte conturi) la un alt Participant.

Sursa: BCR.ro

 

Taguri: Banca Comerciala Romana (BCR)  Biroul de Credit  banca  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Biroul de CreditBCR: prelucrarea datelor personale la Biroul de Credit

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit 1. Datele de identificare ale operatorilor BCR, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, sector 6 si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE detalii

Care banci si IFN-uri raporteaza clientii la Biroul de Credit

Lista bancilor si IFN-urilor (participanti) care raporteaza datelor clientilor la Biroul de Credit, conform informatiilor publicate de Biroul de credit: Lista Participanti Nr. Participant Adresa
1 BRD - GROUPE SOCIÉTÉ detalii

Ce trebuie sa stim despre Biroul de Credit

Intrebari Frecvente despre Biroul de Credit, furnizate de aceasta institutie: 1. Ce este Biroul de Credit si de ce prelucreaza date cu caracter personal? Biroul de Credit este o societate de drept privat care administreaza o baza de date organizata in detalii

Care este procedura BCR de raportare a clientilor la Biroul de Credit

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit 1. Datele de identificare ale operatorilor BCR, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, sector 6 si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu detalii

  

Ultimele Comentarii