www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancare



Banca Transilvania a emis obligatiuni de 285 milioane euro

Autor: Bancherul.ro
2018-06-27 16:47

Banca Transilvania (TLV) anunta "inchiderea cu succes a plasamentului privat de obligațiuni de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de 285.000.000 EUR":


"Societatea informează investitorii prin prezentul că plasamentul privat al obligațiunilor de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de până la 285.000.000 EUR a fost finalizata cu succes in data de 26 iunie 2018.


Elementele principale ale emisiunii de Obligațiuni sunt următoarele:


1. Numărul maxim de Obligațiuni: 2.850;


2. Valoare nominală: 100.000 EUR/obligațiune;


3. Valoare nominală totală: 285.000.000 EUR;


4. Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;


5. Prețul de subscriere: 100% din valoarea nominală, respectiv 100.000 EUR/obligațiune;


6. Numarul total de obligatiuni valabil subscrise: 2.850


7. Procentul de obligatiuni valabil subscrise din totalul obligatiunilor oferite: 100%


8. Rata dobânzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%


9. Data alocarii: 26 Iunie 2018


10. Data tranzactiei: 26 Iunie 2018


11. Data decontarii: 28 Iunie 2018


Tranzacționarea pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub codul ISIN ROTLVADBC023 și simbolul TLV28E se așteaptă să înceapă în jurul datei de 5 Iulie 2018.


Obligatiunile nu au fost și nu vor fi oferite spre subcriere publicului larg din România.


Obligațiunile au fost oferite spre subscriere prin intermediul unor plasamente private unui număr limitat de Investitori Eligibili, astfel cum este definit acest termen în prospectul de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București, aprobat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 751 din data de 20 iunie 2018.


Viza de aprobare aplicată pe prospect nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile încheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare.


Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.


Obligatiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligațiunile nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/bancherul/public_html/print.php on line 104