www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareCristian - Eduard Ionescu, avizat de ASF in functia de presedinte al Asirom

Autor: Bancherul.ro
2018-04-24 10:28

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


A) Reglementare


Proiectul Regulamentului pentru completarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară și proiectul Normei pentru modificarea și completarea unor acte normative (cele două acte normative vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României);


Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


B) Supraveghere


Rezultatele controlului periodic desfășurat la societatea Proximus Broker de Asigurări S.R.L.;


Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Unity Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;


Rezultatele controlului periodic efectuat la Allianz-Ţiriac Pensii Private - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private, în calitate de administrator al FPAP AZT Viitorul Tău, FPF AZT Moderato şi FPF AZT Vivace;


Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.


C) Autorizare - Avizare


Numirea domnului Cristian – Eduard Ionescu în funcția de Președinte al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;


Numirea domnului Drădici Daniel în funcția de conducător executiv al societății 5 MM Broker de Asigurare S.R.L.;


Modificarea Actului constitutiv al societății Mustang Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (asociat unic);


Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschise de Investiții Carpatica Obligațiuni, Carpatica Global și Carpatica Stock, administrate de SAI Patria Asset Management S.A., ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului UE nr. 2015/2365;


Prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Municipiul București, precum și emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent acestor obligațiuni;


Prospectul proporționat aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al unui emitent;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor emise de Globalworth Real Estate Investments Limited Guernsey, în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Natura Quattuor Energia Holdings S.A. București;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Chimcomplex S.A. BorzeștI;


Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate ale SSIF BRK Financial Group S.A.;


Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrate Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


D) Diverse


Raportul de activitate și Situațiile financiare ale Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) pentru 2017;


Raportul de activitate și Situațiile financiare ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) pentru anul 2017.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/bancherul/public_html/print.php on line 104