www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancarePatria Bank si-a redus pierderea cu 14%, la 26 milioane lei

Autor: Bancherul.ro
2017-09-02 15:18

Patria Bank, fosta Carpatica, si-a redus pierderea cu 14% in prima jumatate din acest an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 26 milioane lei, datorita cresterii veniturilor din exploatare cu 10% si a diminuarii provizioanelor pentru credite cu 59%, la 10 milioane lei, se arata in raportul financiar semestrial publicat de banca.


“Venitul net din exploatare (venitul net bancar) este in linie cu nivelul bugetat pentru sem.I 2017, nu prezinta deviatii semnificative (-1%), iar pe fondul economiei de cheltuieli operationale conduce la o pierdere cu 6.7 mil. LEI (-20%) mai mica decat cea bugetata pentru aceasta perioada”, se arata in raport, in care se mai mentioneaza urmatoarele:


Avand in vedere faptul ca pentru perioada similara a anului precedent, asa cum este descris in primul paragraf al prezentului raport, se prezinta situatia sub-consolidata la 30.06.2016 a Contului de Profit sau Pierdere, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul financiar al fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A doar pentru cele 3 luni din trim.II 2016 (dupa data preluarii controlului de catre Patria Bank SA), prezentam in cele ce urmeaza evolutia elementelor principale ale Contului de Profit sau Pierdere pentru Sem.I 2017 comparativ cu cifrele sub-consolidate ale celor doua banci implicate in fuziune pentru intreg semestrul I 2016, pentru a oferi o comparatie relevanta a rezultatelor Sem.I 2017 fata de perioada similara a anului precedent, astfel:


- Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scazut cu 19,4 mil. RON (-22%) fata de aceeasi perioada a anului precedent, evolutie generata in principal de scaderea veniturilor nete din dobanzi cu -5% si a veniturilor nete din comisioane cu 8% pe fondul general al reducerii retelei de sucursale a fostei Banci Carpatica in ultima luna a anului 2016, ce a generat efecte cu predilectie in sem.I 2017.


 Un factor important in scaderea venitului total bancar in sem I.2017 fata de aceeasi perioada a anului precedent il contituie scaderea veniturilor din tranzactii si administrarea portofoliului de titluri de stat, care acopera cea mai mare parte din scadere, respectiv 13,9 mil. RON din cele 19,4 mil. lei scadere a venitului total bancar.


Acestea au fost generate pe de o parte de scaderea cu -18% a portofoliului de titluri de stat, dar si de scaderea randamentelor pe piata in perioada analizata si de politica asumata de catre banca de restructurare a portofoliului de titluri de stat in scopul reducerii riscului de dobanda.


 Cheltuielile operationale au scazut cu 16%, cu 16,2 mil. RON fata nivelul primului semestru al anului 2016 pe fondul reducerilor de personal cu 22% (294 de angajati) fata de aceeasi perioada a anului precedent (sfarsit de perioada), reducere ce a generat o scadere a cheltuielilor salariale cu 15%, reducere care ne asteptam sa depaseasca 24% la nivel anualizat avand in vedere faptul ca in sem.I 2017 banca a suportat si o serie de masuri compensatorii acordate personalului concediat, precum si pachete de retentie menite sa asigure continuitatea activitatii pana la data realizarii fuziunii (in conditiile in care fuziunea a fost amanata cu 4 luni fata de data initial prognozata).


 Banca desfasoara in prezent ultima parte a programului sau de optimizare a retelei de unitati terioriale si de eficientizare a activitatii centralei si centrelor operationale post-fuziune, etapa ce se va finaliza la sfarsitul lunii Sept.2017 si care se asteapta sa genereze o reducere suplimentara a nivelului cheltuielilor operationale totale pana la un nivel de reducere de 27% la nivelul anului 2018 comparat cu intregul an 2016 pe baze consolidate.


 Cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor a inregistrat o diminuare semnificativa de 15,7 mil. RON, fata de aceeasi perioada a anului anterior, pe fondul evolutiei favorabile a portofoliului de credite, a intensificarii activitatii de colectare si recuperare a creditelor. Veniturile din recuperari aferente creditelor scoase in afara bilantului pentru primele 6 luni ale anului 2017 sunt in valoare de 7,2 mil RON.


Bilantul Patria Bank 


Patria Bank S.A. este rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala Carpatica S.A. (in calitate de entitate absorbanta) si fosta Patria Bank S.A. (in calitate de entitate absorbita), care a avut loc la data de 01.05.2017. In acest context, situatia economico-financiara actuala a Patria Bank S.A. prezentata in acest raport (respectiv la data de 30.06.2017) reprezinta situatia individuala a bancii fuzionate pentru semestrul I al anului 2017, iar din perspectiva Contului Rezultatului Global situatia individuala a bancii fuzionate este prezentata ca si cum fuziunea ar fi avut loc de la inceputul perioadei de raportare (sem.I 2017), aceasta fiind optiunea bancii privind politica contabila adoptata pentru contabilizarea fuziunii si prezentarea situatiilor financiare ale entitatii rezultate din fuziune.


In acelasi timp situatia Contului de Profit si Pierderi (si a Rezultatului Global) aferenta aceleiasi perioade a anului trecut (sem.I 2016), respectiv Situatia Pozitiei Financiare aferenta sfarsitului de an 2016 reprezinta situatia subconsolidata1 a celor doua banci anterior fuziunii.


Pentru perioada similara a anului precedent in prezentul raport se prezinta situatia sub-consolidata la 30.06.2016 a Contului de Profit sau Pierdere, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul financiar al fosteiBanci Comerciale Carpatica S.A pentru perioada de 3 luni incepand de la data de 31 martie 2016 (data dobandirii controlului de catre fosta-Patria Bank S.A. asupra fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A.) pana la 30 iunie 2016.


 La 30 iunie 2017, la doua luni dupa implementarea fuziunii prin absorbtie intre Patria Bank S.A. (entitatea absorbita) si Banca Comerciala Carpatica (entitatea absorbanta) activul total inregistreaza valoarea de 3.468 mil. RON in usoara scadere (-4%) comparativ cu situatia subconsolidata la 31 decembrie 2016 (situatia pozitiei financiare subconsolidate a Patria Bank S.A., societatea mama, si a filialei sale Banca Comerciala Carpatica S.A.).


Se observa o modificare in structura bilantiera prin ajustarea nivelului activelor lichide (-8%) si cresterea ponderii creditelor si avansurilor acordate clientelei in total active de la 33% la 31 decembrie 2016 la 35% la 30 iunie 2017.


Scaderea nivelului activelor lichide in banca post-fuziune fata de situatia consolidata de la finele anului anterior este o evolutie normala, care are ca si cauze:


(i) reducerea nivelului depozitelor atrase de la banci (31,5 mil. lei) avand in vedere nivelul ridicat al lichiditatii bancii post-fuziune, care reduce necesarul de finantare pe piata interbancara, situatie usor diferita fata de situatia individuala a fostei-Patria Bank pre-fuziune;


(ii) reducerea nivelului depozitelor atrase de la clientela nebancara (84 mil. lei) ca efect al optimizarii retelei de sucursale in luna Decembrie 2016, care si-a produs efectele cu predilectie in semestrul I 2017, dar si


(iii) datorita finantarii activitatii de creditare care a condus la cresterea portofoliului de credite acordate clientelei cu 13 mil. lei.  Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 13 mil. RON (+1%) la 30 iunie 2017, comparativ cu inceputul anului.


Ritmul de crestere al activitatii de creditare a crescut dupa fuziune, noua banca dispunand de o retea de sucursale extinsa si de o forta de vanzari care ii creeaza premizele cresterii organice la nivelul planificat in bugetul aprobat pentru anul in curs.  Banca isi pastreaza un nivel ridicat al activelor lichide in bilant (50%).


Raportul Credite/Depozite a inregistrat in iunie 2017 nivelul de 49%, mult sub media sistemului bancar de 81% (conform datelor furnizate de BNR pentru luna martie 2017).


 Rata Fondurilor Proprii Totale calculata la iunie 2017 este de 12,09%, in usoara scadere fata de procentul de 12,80% inregistrat la finele anului precedent, in linie cu valorile bugetate, pe fondul pierderilor inregistrate in primul semestru al anului 2017.


 Toate pozitiile bilantiere prezinta variatii nesemnificative fata de nivelul bugetat.


 Valoarea Capitalurilor proprii (activul net contabil) ale noii banci PBK rezultata in urma fuziunii in Bilantul de deschidere la data fuziunii 01.mai.2017 este de 265,12 milioane LEI, la acelasi nivel cu capitalurile proprii al celor doua banci subconsolidat la 30.aprilie.2017 pre-fuziune, incorporand incepand cu data fuziunii valoarea capitalurilor care in perioadele anterioare fuziunii era atribuibila intereselor care nu controleaza, asa cum este prezentat in Situatia modificarii capitalurilor proprii in situatiile financiare interimare atasate prezentului raport.


(1) Grupul Patria Bank anterior fuziunii este controlat de EEAF, actionarul majoritar al Patria Bank si era format din cele doua banci: Patria Bank si Banca Carpatica, dar si din filialele acestora, Patria Credit IFN, SAI Patria Asset Management, SAI Carpatica si cele 3 fonduri de investitii controlate de aceasta, Imobiliar Invest SRL, SAI Globinvest, precum si cateva entitati in curs de dizolvare voluntara (care nu sunt semnificative in activele si rezultatele Grupului).


Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad sunt intocmite la nivelul Patria Bank, avand in vedere ca entitatea care controleaza Grupul, EEAF, este o firma de investitii care conform prevederilor IFRS 10 nu consolideaza investitiile sale. Pentru a respecta politica contabila adoptata de banca si pentru a asigura comparabilitatea pozitiei si performantei financiare a bancii PBK rezultata din fuziune, pentru perioadele anterioare fuziunii se folosesc ca si comparative valorile contabile inregistrate in Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad intocmite la nivelul Patria Bank, insa nu pentru intregul Grup Patria Bank asa cum a fost el definit in perimetrul de consolidare, ci doar pentru cele doua banci implicate in fuziune. Acest nivel care agrega valorile contabile ale celor doua banci din Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad intocmite de Patria Bank (pentru perioadele anterioare fuziunii din anii financiari 2016 si 2017) este denumit in prezentul raport ”nivelul sub-consolidat” sau „situatia sub-consolidata”a celor doua banci anterior fuziunii.


Vezi aici raportul integral publicat pe site-ul BVB


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/bancherul/public_html/print.php on line 104