www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareASF a adoptat proiectul de lege privind pietele de instrumente financiare (MiFID II)

Autor: Bancherul.ro
2017-02-15 17:29

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A)      Reglementare


Proiectul de lege privind piețele de instrumente financiare (MiFID II) (proiectul va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi va fi afişat pe www.asfromania.ro );


Proiectul Normei de modificare și completare a Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);


B)      Supraveghere şi control


Rezultatele controlului periodic efectuat la S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. (va face obiectul unui comunicat transmis separat);


Rezultatele controlului periodic efectuat la Depozitarul Central S.A. (va face obiectul unui comunicat transmis separat);


Rezultatele controlului periodic efectuat la Depozitarul Sibex S.A.;


Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea OXIGEN INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;
Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.


C)      Autorizare – Avizare


Numirea doamnei Mihaela - Alina Lupu şi a domnului Werner Kretschmer în calitate de administratori, membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.;


Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea CONFECȚIA S.A. TÂRGU JIU ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;


Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea CELULE ELECTRICE S.A. BĂILEȘTI ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;


Modificarea Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;


Avizarea şi reavizarea a 47 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 75 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


D) Diverse


Raportul asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ASF pe anul 2016 (detaliile vor fi publicate în Raportul Anual 2016 al ASF).


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/bancherul/public_html/print.php on line 104